Skip to main content

Kā darbojas ES budžets

Pārskats par ES līgumiem un tiesību aktiem, kas reglamentē ES budžeta darbību, un informācija par gada un ilgtermiņa budžeta apstiprināšanas procesu, izpildi un kontroli.