Skip to main content

Az uniós költségvetés működése

Az uniós költségvetés működését szabályozó uniós szerződések és jogszabályok áttekintése, valamint az éves és a hosszú távú költségvetés jóváhagyásának, végrehajtásának és ellenőrzésének ismertetése

Dokumentumok

Az uniós költségvetés áttekintése

Tájékoztató kiadvány, mely ismerteti, miből áll és hogyan működik az uniós büdzsé, és konkrét példákon keresztül bemutatja, milyen hatást gyakorol az EU költségvetése az európai emberek életére.

Glosszárium

Az uniós költségvetéssel kapcsolatos legalapvetőbb szavak és hasznos szakkifejezések listája.