Skip to main content

Conas a oibríonn buiséad an Aontais

Forléargas ar chonarthaí agus reachtaíocht an Aontais lena rialaítear feidhmiú bhuiséad an Aontais agus eolas faoin bpróiseas faofa, an cur chun feidhme, agus rialú an bhuiséid bhliantúil agus an bhuiséid fhadtéarmaigh.

Doiciméid

Sracfhéachaint ar bhuiséad an Aontais

Bróisiúr ina mínítear cad é buiséad an Aontais agus conas a oibríonn sé, agus ina leagtar béim ar an tionchar nithiúil a bhíonn aige ar shaol mhuintir na hEorpa.

Gluais

Liosta de na focail is coitianta agus de théarmaí úsáideacha maidir le buiséad an Aontais.