Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Как функционира бюджетът на ЕС

Преглед на договорите и законодателството на ЕС, които регулират работата на бюджета на ЕС, и информация за процеса на одобряване, изпълнение и контрол на годишния и дългосрочния бюджет.

Документи

Бюджетът на ЕС накратко

Брошура, в която се обяснява какво представлява бюджетът на ЕС и как функционира той и се подчертава конкретното му въздействие върху живота на европейците.