Направо към основното съдържание

Как функционира бюджетът на ЕС

Преглед на договорите и законодателството на ЕС, които регулират работата на бюджета на ЕС, и информация за процеса на одобряване, изпълнение и контрол на годишния и дългосрочния бюджет.