Skip to main content

Hvordan opsporings- og varslingsapps kan være til hjælp under pandemien

Covid-19-alarm- og varslingsapps til beskyttelse af liv og eksistensgrundlag

Virusset stopper ikke ved grænserne. Opsporings- og varslingsapps kan bidrage til at bryde infektionskæden. De kan redde liv ved at supplere den manuelle sporing. De fleste medlemslande har indført en national kontaktsporings- og varslingsapp, som befolkningen kan bruge valgfrit.

Medlemslandene og Europa-Kommissionen har derfor oprettet en ny tjeneste, som gør det muligt for nationale apps at tale med hinanden. Det muligt at advare brugerne, hvis de har været i kontakt med en person, som har oplyst, at vedkommende er testet positiv for covid-19. Kontaktopsporings- og varslingsapps er baseret på Bluetooth-nærhedsteknologi. De anvendes kun frivilligt, respekterer brugernes privatliv og gør det ikke muligt at spore, hvor folk befinder sig.

Mobile kontaktopsporingsapps i EU

map showing EU countries that have covid tracing apps. For full information consult the table on this page

I øjeblikket arbejder denne tjeneste i henhold til et "decentraliseret" system, hvor beregningerne sker i brugerens app. Dette er vedtaget af flertallet af medlemslandene. Løsninger analyseres, så de omfatter de centraliserede systemer (hvor beregningerne finder sted på en sikker server tilhørende den nationale sundhedsmyndighed). Dette decentraliserede system, kombineret med gateway-tjenesterne, gør det muligt at anvende disse apps på tværs af grænserne.

Borgernes personoplysninger beskyttes fuldt ud. Oplysninger vil kun blive gemt på gatewayen i højst 14 dage. De udvekslede oplysninger er fuldt pseudonymiserede, krypterede og begrænset til det væsentlige.

Gatewayløsningen oprettes af T-Systems og SAP, og selve serveren findes i Kommissionens datacenter i Luxembourg. Systemet er operationelt, og de første nationale apps blev forbundet til det i oktober 2020.

Tre nationale apps (i Tyskland, Irland og Italien) var de første, der blev forbundet den 19. oktober, da systemet kom online. I alt 20 apps er baseret på decentraliserede systemer og kan gøres interoperable.

EU-landene er fælles dataansvarlige for "European Federation Gateway Service": de deltagende medlemslande fastlægger sammen formålet med og metoderne til behandling af personoplysninger i "den fælles gateway-tjeneste".

19 OKTOBER 2020
List of joint controllers
English
(PDF)
Download
19 OKTOBER 2020
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1023 of 15 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1765 as regards the cross-border exchange of data between national contact tracing and warning mobile applications with regard to combatting the COVID
English
(327.29 KB - HTML)
Download

Alle medlemslande bør indføre effektive og kompatible apps og styrke deres kommunikationsindsats for at fremme udbredelsen af disse apps.

Hvordan beskyttes brugernes personoplysninger?  

Kommissionen har offentliggjort en EU-værktøjskasse vedrørende kontaktopsporings- og varslingsapps samt en vejledning om databeskyttelse. Disse ressourcer indeholder en række vejledende principper for appsene:

  • kontaktopsporings- og varslingsapps bør kun installeres og anvendes på frivillig basis
  • princippet om dataminimering: der indsamles kun de data, der er strengt nødvendige for udførelsen af tjenesten
  • opsporingsapps bør anvende nærhedsdata, der bygger på Bluetooth-teknologi
  • opsporingsapps hverken anvender eller anmoder om positionsdata
  • kontaktopsporings- og varslingsapps sporer ikke folks bevægelser
  • dataene må ikke opbevares længere end nødvendigt – højst 14 dage
  • data bør beskyttes ved hjælp af avancerede teknikker, herunder kryptering
  • applikationerne bør deaktiveres, så snart pandemien er overstået.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) (artikel 9), og behandlingen kan derfor kun finde sted, hvis den opfylder strenge bestemmelser. Aggregerede statistiske data om brugen af kontaktopsporingsapps, der ikke gør det muligt at identificere de berørte fysiske personer, betragtes ikke som personoplysninger, og GDPR finder derfor ikke anvendelse her.

Spørgsmål og svar

19 OKTOBER 2020
Questions and Answers- Coronavirus: EU interoperability gateway for contact tracing and warning apps
English
(5.95 KB - HTML)
Download
19 OKTOBER 2020
EU's interoperabilitets-gateway til opsporings- og varslingsapps
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
19 OKTOBER 2020
Infographic: How national apps to talk to each other across borders
English
(241.94 KB - PDF)
Download
19 OKTOBER 2020
eHealth: Digital health and care
English
(HTML)
Download

Baggrundsinformation

Den 8. april vedtog Kommissionen en henstilling om støtte til en gradvis ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne ved hjælp af mobildata og apps med centrale principper for anvendelse af mobile applikationer, der anvendes til foranstaltninger til social distancering, varsling, forebyggelse og kontaktopsporing. Anvendelsen af apps og data skal altid ske under overholdelse af EU's grundlæggende rettigheder såsom retten til privatlivets fred og databeskyttelse.

Den 16. april vedtog medlemslandene i e-sundhedsnetværket, der støttes af Kommissionen, en EU-værktøjskasse vedrørende kontaktopsporingsapplikationer i EU's kamp mod covid-19, der fastlægger grundlaget for en fælles paneuropæisk tilgang til kontaktopsporings- og varslingsapps. E-sundhedsnetværket vedtog den 13. maj retningslinjerne for interoperabilitet, der nærmere beskriver behovet for interoperabilitet på forskellige stadier af det digitale kontaktopsporingsflow.

På grundlag af det tidligere arbejde vedtog e-sundhedsnetværket i juni de tekniske specifikationer og retningslinjer, som beskriver arkitekturen for tjenesten "European Federation Gateway Service", der gør det muligt for medlemslandene at udveksle kontaktopsporingsnøgler. Dette betyder, at borgere, der rejser inden for de lande, der deltager i "den fælles gatewaytjeneste", kun skal installere én app. Retningslinjerne for behandling af personoplysninger i "den fælles gatewaytjeneste" blev vedtaget i juli med en ændring af gennemførelsesafgørelsen om e-sundhedsnetværket. Udviklingen og indførelsen af "den fælles gatewaytjeneste" blev afsluttet ultimo september. Derefter kan EU-landene begynde at tilslutte sig systemet.