Skip to main content

Badania naukowe i innowacje

Informacje o obecnych i przyszłych możliwościach finansowania projektów badawczych i o tym, jak znaleźć do nich partnerów, a także o możliwościach zatrudnienia i uzyskania stypendium. Informacje o projektach badawczych i ich wynikach, wspólnych inicjatywach badawczych oraz działaniach UE wspierających innowacje.