Skip to main content

What constitutes data processing?

Válasz

Az „adatkezelés” a személyes adatokon végrehajtott műveletek széles körét öleli fel, beleértve a manuális vagy automatizált eszközökkel végrehajtott műveleteket is. Idetartozik a gyűjtés, a rögzítés, a rendszerezés, a tagolás, a tárolás, az átalakítás vagy a megváltoztatás, a lekérdezés, a betekintés, a felhasználás, a közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, az összehangolás vagy összekapcsolás, a korlátozás, a törlés, illetve a megsemmisítés.

Az általános adatvédelmi rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik.

Példák adatkezelésre

 • személyzeti igazgatás és bérszámfejtés;
 • személyes adatokat tartalmazó névjegyadatbázishoz való hozzáférés vagy az adatbázisba való betekintés;
 • promóciós e-mailek küldése*;
 • személyes adatokat tartalmazó dokumentumok iratmegsemmisítővel történő megsemmisítése;
 • egy személyről készült fénykép megjelentetése egy weboldalon;
 • IP-címek vagy MAC-címek tárolása;
 • videofelvétel (zártláncú televízió).

*Ne feledje, hogy közvetlen üzletszerzést szolgáló e-mailek küldéséhez meg kell felelnie az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvben meghatározott marketingszabályoknak is.

Hivatkozások

Examples of processing include:

 • staff management and payroll administration;
 • access to/consultation of a contacts database containing personal data;
 • sending promotional emails*;
 • shredding documents containing personal data;
 • posting/putting a photo of a person on a website;
 • storing IP addresses or MAC addresses;   
 • video recording (CCTV).

*Please remember that to send direct marketing emails, you also have to comply with the marketing rules set out in the ePrivacy Directive.