Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στα άτομα των οποίων δεδομένα συλλέγονται;

Απάντηση

Τη στιγμή της συλλογής δεδομένων, πρέπει να παρέχονται με σαφήνεια στα άτομα πληροφορίες οπωσδήποτε για τα εξής:

 • ποια είναι η εταιρεία ή ο οργανισμός σας (τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία του ΥΠΔ, εάν υπάρχει)·
 • τον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (σκοποί)·
 • τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • τη νομική αιτιολόγηση για την επεξεργασία των δεδομένων των ατόμων·
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα φυλαχθούν τα δεδομένα·
 • ποιοι άλλοι μπορεί να τα λάβουν·
 • εάν τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα θα διαβιβαστούν σε αποδέκτη εκτός της ΕΕ·
 • ότι τα άτομα έχουν δικαίωμα να λάβουν αντίγραφο των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) και άλλα βασικά δικαιώματα στον τομέα της προστασίας δεδομένων (δείτε πλήρη κατάλογο των δικαιωμάτων
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον αρχής προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ)·
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους οποιαδήποτε στιγμή·
 • ενδεχομένως, την ύπαρξη αυτοματοποιημένηςλήψης αποφάσεων και τη λογική αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνεπειών.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται γραπτά ή προφορικά κατόπιν αιτήματος του φυσικού προσώπου όταν η ταυτότητά του αποδεικνύεται με άλλα μέσα ή με ηλεκτρονικά μέσα στις κατάλληλες περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, σε σαφή και απλή γλώσσα και δωρεάν.

Όταν λαμβάνονται δεδομένα από άλλη εταιρεία/οργανισμό, η εταιρεία ή ο οργανισμός σας πρέπει να παρέχει τις ως άνω απαριθμούμενες πληροφορίες στο οικείο άτομο το αργότερο εντός ενός μηνός από τη στιγμή της λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας επικοινωνήσει με το άτομο, όταν τα δεδομένα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την επικοινωνία , ή, εάν προβλέπεται γνωστοποίηση σε άλλη εταιρεία, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά.

Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας υποχρεούται επίσης να ενημερώνει το άτομο σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων και την πηγή από όπου τα απέκτησε, περιλαμβανομένου του κατά πόσον τα δεδομένα προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, η εταιρεία ή ο οργανισμός σας μπορεί να εξαιρείται από την υποχρέωση ενημέρωσης του φυσικού προσώπου. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας εμπίπτει σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις.

Παραπομπές