Skip to main content

Musí byť v mojej spoločnosti/organizácii úradník pre ochranu údajov (DPO)?

Odpoveď

Úradníka pre ochranu údajov musí vaša spoločnosť/organizácia vymenovať, či už je prevádzkovateľom alebo spracovateľom, ak jej hlavné činnosti zahŕňajú spracúvanie citlivých údajov vo veľkom rozsahu, alebo ak zahŕňajú rozsiahle, pravidelné a systematické monitorovanie jednotlivcov. V tejto súvislosti monitorovanie správania jednotlivcov zahŕňa všetky formy sledovania a profilovania na internete vrátane na účely reklamy odvodenej od správania.

Verejné správy sú vždy povinné vymenovať úradníka pre ochranu údajov (okrem súdov, ktoré konajú v rámci svojej súdnej právomoci).

Úradník pre ochranu údajov môže byť člen personálu vašej organizácie alebo sa môže uzavrieť externá dohoda na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Úradník pre ochranu údajov môže byť jednotlivec alebo organizácia.

Príklady

Úradník pre ochranu údajov je povinný
Úradník pre ochranu údajov je povinný, napríklad keď vaša spoločnosť/organizácia:

  • je nemocnicou, ktorá spracúva rozsiahle súbory citlivých údajov;
  • je bezpečnostnou spoločnosťou zodpovednou za monitorovanie nákupných stredísk a verejných priestorov;
  • je malou náborovou spoločnosťou, ktorá profiluje jednotlivcov.

Úradník pre ochranu údajov nie je povinný
Úradník pre ochranu údajov nie je povinný, ak:

  • ste miestny obvodový lekár a spracúvate osobné údaje svojich pacientov;
  • máte malú právnickú firmu a spracúvate osobné údaje svojich klientov.

Odkazy