Skip to main content
Logotip Europske komisije

Što trebam učiniti ako mislim da se ne poštuju moja osobna prava na zaštitu podataka?

Odgovor

Ako mislite da su vaša prava za zaštitu podataka povrijeđena, imate tri mogućnosti:

  • podnijeti pritužbu svojem nacionalnom tijelu za zaštitu podataka (TZP)
    Tijelo istražuje i informira vas o napretku ili ishodu vaše pritužbe u roku od tri mjeseca;
  • pokrenuti pravni postupak protiv društva ili organizacije
    Pokrenite postupak protiv društva izravno na sudu protiv društva ili organizacije ako vjerujete da je ono povrijedilo vaša prava na zaštitu podataka. To vas ne sprječava da podnesete pritužbu nacionalnom tijelu za zaštitu podataka ako to želite;
  • pokrenuti pravni postupak protiv tijela za zaštitu podataka
    Ako smatrate da tijelo za zaštitu podataka nije ispravno riješilo vašu pritužbu ili ako niste zadovoljni njegovim odgovorom ili ako vas ono ne obavijesti o napretku ili ishodu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja pritužbe, možete pokrenuti postupak protiv tijela za zaštitu podataka izravno pred sudom.

Ponekad društvo protiv kojega je podnesena pritužba podatke obrađuje u drugim državama članicama EU-a. U ovom određenom slučaju, nadležno tijelo za zaštitu podatka rješava pritužbu u suradnji s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u drugim državama članicama EU-a. Takav sustav, koji se naziva „jedinstveni mehanizam”, osigurava da se pritužbe učinkovitije rješavaju. Primjerice, može pomoći ako svoju pritužbu povežete sa sličnim pritužbama podnesenima u drugim državama članicama EU-a. Vaša glavna kontaktna točka jest tijelo za zaštitu podataka kojemu ste podnijeli pritužbu.

Primjer

Uživate u trčanju. Kupili ste sat koji izračunava vaše otkucaje srca i brzinu po kilometru, prati vašu rutu i prikuplja ostale relevantne podatke. Sve svoje podatke učitavate na internetsku stranicu. Shvatili ste da su podaci pomiješani s tuđim podacima. Protiv internetske stranice možete podnijeti pritužbu pred svojim tijelom za zaštitu podataka.

Upućivanja

Example

You enjoy running. You have bought a watch which calculates your heart rate and speed per kilometre, tracks your route and gathers other relevant data. You upload all your data on the website. You realise that your data has been mixed up with someone else’s. You can file a complaint before your DPA against the website.