Skip to main content

Răspuns

Aveți dreptul:

  • să primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
  • obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.;
  • să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete;
  • să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală;
  • vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
  • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri;
  • să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”);
  • să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Pentru a vă exercita drepturile, ar trebui să contactați societatea sau organizația care vă prelucrează datele (adică operatorul de date). În cazul în care societatea/organizația are un responsabil cu protecția datelor (RPD), îi puteți adresa cererea acestui RPD. Societatea/organizația trebuie să răspundă cererilor fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună. Dacă nu intenționează să se conformeze la cererea dvs., societatea/organizația trebuie să motiveze refuzul. Vi se poate cere să furnizați informații pentru a vă confirma identitatea (de exemplu, să faceți clic pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile.

Aceste drepturi se aplică în întreaga UE, indiferent unde se prelucrează datele și unde își are sediul societatea. Aceste drepturi se aplică și când cumpărați produse și servicii de la societăți din afara UE care își desfășoară activitatea în UE.

Referință