Skip to main content

Atsakymas

Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia arba kurie tvarkomi neteisėtai;
  • nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, arba nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su jūsų konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti savo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
  • prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su jumis arba turi jums reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti jūsų asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne tik kompiuteriai. Tokiu atveju jūs taip pat turite teisę išreikšti savo nuomonę ir ginčyti sprendimą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite susisiekti su jūsų asmens duomenis tvarkančia įmone ar organizacija, t. y. duomenų valdytoju. Jeigu įmonė ar organizacija turi duomenų apsaugos pareigūną (DAP), galite kreiptis į DAP. Įmonė ar organizacija privalo atsakyti į jūsų prašymus nepagrįstai nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jeigu įmonė ar organizacija neketina patenkinti jūsų prašymo, turi būti nurodytos to priežastys. Tam, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, jūsų gali būti paprašyta pateikti jūsų tapatybę patvirtinančią informaciją (pvz., paspausti patvirtinimo nuorodą, įvesti vartotojo vardą ar slaptažodį).

Šiomis teisėmis galima naudotis visoje ES, nepriklausomai nuo to, kur duomenys tvarkomi ir kur įsteigta įmonė. Šios teisės taip pat galioja perkant prekes ir paslaugas iš ES nepriklausančiose šalyse įsisteigusių įmonių, veikiančių ES.

Nuoroda