Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Отговор

Имате право:

  • да получите информация за обработването на Вашите лични данни;
  • да получите достъп до съхраняваните за Вас лични данни;
  • да поискате неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани;
  • да поискате личните данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако обработването им е незаконно;
  • да възразите срещу обработването на вашите лични данни за целите на маркетинга или на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
  • да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в конкретни случаи;
  • да получавате личните си данни в пригоден за машинно четене формат и да ги изпращате на друг администратор („преносимост на данните“);
  • да поискате решенията, основаващи се на автоматизирано обработване, които Ви засягат или значително ви засягат и са въз основа на вашите лични данни, да бъдат направени от физически лица, а не само от компютри. Вие също така имате право в този случай да изразите Вашата гледна точка и да оспорите решението.

ЗЗа да упражните правата си, трябва да се свържете с дружеството или организацията, която обработва данните ви (т.е. администратора). Ако дружеството/организацията има служител по защита на данните (СЗД),

можете да отправите искането си към този СЗД. Дружеството/организацията трябва да отговори на исканията Ви без ненужно забавяне и най-късно до 1 месец. Ако дружеството/организацията не възнамерява да изпълни искането Ви, то трябва да посочи причината. Може да бъдете помолени да предоставите информация, за да потвърдите самоличността си (например като щракнете върху връзка за потвърждение, като въведете потребителско име или парола), за да упражните правата си.

Тези права се прилагат в целия ЕС, независимо от това къде се обработват данните и къде е установено дружеството. Тези права също така се прилагат и когато купувате стоки и услуги от дружества извън ЕС, които извършват дейност в ЕС.

Позоваване