Skip to main content

Pot face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv al creării de profiluri?

Răspuns

Crearea de profiluri are loc atunci când se evaluează aspectele dvs. personale pentru a face previziuni în legătură cu dvs., chiar dacă nu se ia nicio decizie. De exemplu, dacă o companie sau organizație vă evaluează caracteristicile (cum ar fi vârsta, sexul, înălțimea) sau vă încadrează într-o categorie, acest lucru înseamnă că vi se creează un profil.

Procesul decizional exclusiv automatizat are loc atunci când se iau decizii în privința dvs. prin mijloace tehnologice și fără nicio implicare umană: aceste decizii se pot lua chiar și fără crearea de profiluri.

Legea privind protecția datelor stabilește că aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate dacă decizia produce efecte juridice care vă privesc sau afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. O decizie produce efecte juridice atunci când are un impact asupra drepturilor dvs. juridice (cum ar fi dreptul de vot). În plus, prelucrarea vă poate afecta într-o măsură semnificativă dacă vă influențează circumstanțele, comportamentul sau alegerile. De exemplu, prelucrarea automatizată poate duce la refuzul unei cereri de credit online.

Crearea de profiluri și procesul decizional automatizat sunt practici obișnuite în diferite sectoare, cum ar fi sectorul bancar și cel financiar, sectorul fiscal și al sănătății. Aceste practici pot fi mai eficiente, dar și mai puțin transparente și vă pot restricționa alegerea.

Deși, de regulă, nu puteți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, acest tip de proces decizional poate fi permis, în mod excepțional, dacă legea permite utilizarea algoritmilor și prevede garanții adecvate.

Deciziile bazate exclusiv pe mijloace automatizate sunt permise, de asemenea:

  • dacă decizia este necesară (mai precis, trebuie să nu existe nicio altă modalitate de a atinge același obiectiv) pentru încheierea sau derularea unui contract cu dvs.;
  • dacă v-ați dat consimțământul explicit.

În ambele situații, decizia luată trebuie să vă protejeze drepturile și libertățile prin punerea în aplicare a unor garanții adecvate. Compania sau organizația trebuie cel puțin să vă informeze cu privire la dreptul dvs. de a obține intervenție umană și de a face demersurile procedurale necesare; în plus, compania sau organizația ar trebui să vă permită să vă exprimați punctul de vedere și să vă informeze că puteți contesta decizia.

Deciziile bazate pe algoritmi nu pot utiliza categorii speciale de date decât dacă v-ați dat consimțământul sau dacă prelucrarea este permisă de dreptul UE sau de dreptul național (a se vedea mai sus).

Exemplu

Apelați la o bancă online pentru un împrumut. Vi se cere să vă introduceți datele, iar algoritmul băncii vă spune dacă banca vă va acorda sau nu împrumutul și vă prezintă rata dobânzii propusă. Trebuie să fiți informat(ă) că puteți: să vă exprimați opinia, să contestați decizia și să solicitați ca decizia luată pe baza algoritmului să fie verificată de o persoană.

Referințe

Example

You use an online bank for a loan. You are asked to insert your data and the bank’s algorithm tells you whether the bank will grant you the loan or not and gives the suggested interest rate. You must be informed that you may express your opinion, contest the decision and demand that the decision made via the algorithm be reviewed by a person.