Skip to main content

Adatvédelem az EU-ban

Alapjogok

Az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzíti az uniós polgárok jogát a személyes adataik védelméhez.

Protection of personal data

Jogszabályok

A 2016 májusában elfogadott adatvédelmi csomag célja, hogy felkészítse az EU országait a digitális korra. Az európaiak több mint 90%-a azt szeretné, hogy EU-szerte mindenütt ugyanazok az adatvédelmi jogok illessék meg – függetlenül attól, hol kezelik a személyes adatait.

Az általános adatvédelmi rendelet

(EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – ez a szöveg tartalmazza a Hivatalos Lap 2018. május 23-i számában közzétett helyesbítést.

A rendelet kulcsszerepet játszik az alapvető jogok megszilárdításában a digitális korban, és ösztönzőleg hat a kereskedelemre azáltal, hogy világosabb szabályokat vezet be a vállalkozások és a közigazgatási szervek számára a digitális egységes piacon. Az egyetlen átfogó jogszabály megszünteti a tagállamonként különböző szabályozás jellemezte széttagoltságot és a felesleges adminisztratív terheket.

A rendelet 2016. május 24-én lépett hatályba, és 2018. május 25. óta alkalmazandó. További információk vállalkozásoknak és magánszemélyeknek

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) felvétele az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

A bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv

(EU) 2016/680 irányelv a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Az irányelv megvédi a polgárok adatvédelemhez fűződő alapvető jogait azokban az esetekben, amikor a bűnüldöző hatóságok bűnüldözési célból személyes adatokat használnak fel. Gondoskodni fog különösen arról, hogy az áldozatok, a tanúk és a bűncselekményekkel gyanúsítottak személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, és elő fogja segíteni a határokon átnyúló együttműködést a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben.

Az irányelv 2016. május 5-én lépett hatályba, és az EU-tagországoknak 2018. május 6-ig kellett átültetniük azt a nemzeti jogrendszerükbe.

30 ÁPRILIS 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Letöltés

Nemzeti adatvédelmi hatóságok

Az uniós országok adatvédelmi hatóságai felelősek a személyes adatok védelméért az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

Európai Adatvédelmi Testület

Az Európai Adatvédelmi Testület független európai szerv, amelynek feladata, hogy az Európai Unió egészében biztosítsa az adatvédelmi szabályok következetes alkalmazását. Az Európai Adatvédelmi Testületet az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hozta létre.

Az Európai Adatvédelmi Testület az EU/EGT-országok nemzeti adatvédelmi hatóságainak képviselőiből és az európai adatvédelmi biztosból áll. Az Európai Bizottság szavazati jog nélkül vesz részt a testület tevékenységeiben és ülésein. Az Európai Adatvédelmi Testület titkárságát az európai adatvédelmi biztos biztosítja. A titkárság kizárólag a testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.

Az Európai Adatvédelmi Testület fő feladatai a következők: általános iránymutatást nyújt az általános adatvédelmi rendelet és a bűnüldözési irányelv kulcsfogalmaival kapcsolatban, tanácsot ad az Európai Bizottságnak a személyes adatok védelmével és az Európai Unióban javasolt új jogszabályokkal kapcsolatban, valamint kötelező erejű határozatokat fogad el a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti vitákban.

Adatvédelem az EU intézményeinél és szerveinél

Jogszabályok

Az (EU) 2018/1725 rendelet rögzíti a személyes adatok uniós intézmények és szervek általi kezelésére vonatkozó szabályokat, és összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel és a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelvvel. A rendeletet a tagállamoknak 2018. december 11. óta kell alkalmazniuk.

Európai adatvédelmi biztos

Az (EU) 2018/1725 rendelet létrehozta az európai adatvédelmi biztoshivatalát. Az európai adatvédelmi biztos független uniós szerv, amely felügyeli, hogy az európai uniós intézmények alkalmazzák-e az adatvédelmi szabályokat, és kivizsgálja az ezzel kapcsolatos panaszokat.

Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Az Európai Bizottság által kinevezett adatvédelmi tisztviselő ügyel arra, hogy a Bizottság szervei következetesen betartsák a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. Az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörében, függetlenül biztosítja az adatvédelmi szabályok intézményen belüli alkalmazását. Ennek során együttműködik az európai adatvédelmi biztossal.

Finanszírozás

Jogok, egyenlőség és polgárság program (2014–2020)

Rendezvény

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 ÁPRILIS 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Letöltés

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MÁJUS 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Letöltés

Documents

15 MÁRCIUS 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Letöltés

20 SZEPTEMBER 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Letöltés

15 MÁRCIUS 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Letöltés