Skip to main content

Uporaba prava EU

Uredbe in sklepi so samodejno zavezujoči v vsej EU na datum začetka veljavnosti. Direktive morajo države EU prenesti v svojo nacionalno zakonodajo. Komisija spremlja, ali se predpisi EU uporabljajo pravilno in pravočasno, ter ukrepa, če se ne. 

Pravo EU in njegova uporaba

  • uredbe in sklepi so samodejno zavezujoči akti v vsej EU na datum začetka veljavnosti
  • direktive morajo države EU prenesti v svojo nacionalno zakonodajo

Types of EU law

Države EU izvajajo

Uredbe in sklepi

Nacionalni organi morajo zagotoviti njihovo pravilno uporabo.

Direktive

V vsaki direktivi je naveden rok, do katerega morajo države EU določbe direktive prenesti v svojo nacionalno zakonodajo in o tem obvestiti Komisijo.

Komisija državam članicam pomaga pravilno izvajati vse predpise EU. Zagotavlja spletne informacije, izvedbene načrte, smernice in organizira sestanke strokovnih skupin.

Nacionalni izvedbeni ukrepi – kako jih poiskati na spletišču EUR-Lex

Komisija spremlja

Komisija mora zagotoviti, da države EU pravilno uporabljajo zakonodajo EU. Komisija je torej varuhinja pogodb.

Komisija ukrepa, če država EU:

  • v celoti in do roka ne prenese določb direktive v svojo nacionalno zakonodajo
  • ne uporablja pravilno prava EU

Sporočilo iz leta 2016 Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov pojasni, kako Komisija zagotavlja uporabo, izvajanje in izvrševanje zakonodaje EU v korist državljanov, potrošnikov in podjetij.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Nepravilna uporaba prava EU

Če nacionalni organi prava EU ne izvajajo pravilno, lahko Komisija zoper zadevno državo začne uradni postopek za ugotavljanje kršitev. Če še vedno ne pride do rešitve, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU.

Infringement procedure

Kako vložiti pritožbo

Zakonodaja Unije ščiti državljane, prebivalce in podjetja Evropske unije s številnimi pravicami. Če menite, da teh pravic nacionalni organi države članice EU ne spoštujejo, so na voljo številna pravna sredstva in pomoč.

Priporočamo, da zadevo najprej predložite nacionalnim organom, denimo varuhu človekovih pravic ali krajevnemu sodišču. Javni organi v državah članicah EU imajo namreč glavno odgovornost za uporabo prava EU.

Čeprav boste lahko običajno svoje pravice bolje uveljavljali v državi, v kateri prebivate, vam lahko pomaga tudi Evropska unija. Uradno pritožbo lahko vložite pri Evropski komisiji.

Natančnejše informacije so na voljo v posebnem razdelku:

Problems and complaints

Documents