Skip to main content

Faza de punere în aplicare

Regulamentele și deciziile devin automat obligatorii, peste tot în UE, la data la care intră în vigoare. Directivele trebuie transpuse în legislația națională de către statele membre. Comisia monitorizează dacă legislația UE este aplicată corect și la timp – în caz contrar, ia măsuri pentru a remedia situația.

Legislația UE și punerea sa în aplicare

  • Regulamentele și deciziile devin automat obligatorii, peste tot în UE, la data la care intră în vigoare
  • Directivele trebuie transpuse în legislația națională de către statele membre

Types of EU law

Statele membre pun în aplicare normele UE

Regulamentele și deciziile

Autoritățile naționale trebuie să asigure aplicarea corectă a acestor tipuri de acte legislative.

Directivele

Fiecare directivă conține un termen-limită până la care statele membre trebuie să includă dispozițiile sale în legislația națională și să informeze Comisia în acest sens.

Comisia ajută statele membre să pună corect în aplicare toate reglementările UE. Ea oferă informații on-line, planuri de punere în aplicare și documente orientative și organizează reuniuni cu grupuri de experți.

Găsiți măsurile naționale de transpunere pe site-ul EUR-Lex

Comisia monitorizează aplicarea normelor UE

Comisia trebuie să se asigure că toate statele membre aplică în mod corect legislația UE, în rolul său de „gardian al tratatelor”.

Ea poate lua măsuri dacă un stat membru:

  • nu transpune toate dispozițiile unei directive în legislația națională până la termenul-limită stabilit
  • nu aplică în mod corect legislația UE

Comunicarea din 2016 „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” arată ce măsuri ia Comisia pentru a asigura aplicarea și respectarea normelor europene, în interesul tuturor cetățenilor, consumatorilor și întreprinderilor.

Monitoring implementation of EU directives

Better regulation: why and how

Neaplicarea legislației UE

Dacă autoritățile naționale dintr-o țară nu implementează corect normele europene, Comisia poate iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva țării în cauză. Dacă nici acest demers nu dă rezultate, Comisia poate înainta cazul Curții Europene de Justiție.

Infringement procedure

Depuneți o plângere

Datorită legislației europene, cetățenii, rezidenții legali și întreprinderile din UE beneficiază de o serie de drepturi. Dacă simțiți că unul dintre aceste drepturi v-a fost încălcat de autoritățile naționale dintr-un stat membru al UE, utilizați căile de atac disponibile.

Vă recomandăm să vă adresați mai întâi unui organism competent din acea țară (ombudsman, tribunal local etc.). Aceasta pentru că responsabilitatea aplicării legislației UE le revine în primul rând autorităților publice din statele membre.

Deși de obicei este mai ușor să cereți respectarea drepturilor dvs. în țara în care locuiți, vă puteți adresa uneori direct Uniunii Europene. De exemplu, puteți depune o plângere oficială la Comisia Europeană.

Informații suplimentare în secțiunea dedicată:

Problems and complaints

Documents