Skip to main content

Kötelezettségszegési eljárás

Az uniós szerződések értelmében a Bizottság jogi lépéseket tehet – kötelezettségszegési eljárást indíthat – azok ellen az EU-országok ellen, amelyek nem hajtják végre az uniós jogot. A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé utalhatja a vélelmezett jogsértés ügyet, a Bíróság pedig egyes esetekben az általa hozott elmarasztaló ítéletben pénzbüntetést szabhat ki.

A kötelezettségszegési eljárás szakaszai

A Bizottság – saját vizsgálatai, illetve magánszemélyek, vállalkozások vagy más érdekeltek panaszai nyomán – feltárja azokat az eseteket, amikor felmerül az uniós jog megsértésének gyanúja.

 

Hivatalos eljárás

 

Ha az érintett tagország elmulasztja értesíteni a Bizottságot olyan intézkedések meghozataláról, amelyek teljes mértékben átültetik a szóban forgó irányelv rendelkezéseit, illetve nem szünteti meg az uniós jog vélelmezett megsértését eredményező helyzetet, a Bizottság hivatalos kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene. Az EU-szerződések részletesen meghatározzák az eljárás szakaszait, melyek mindegyike hivatalos határozattal zárul le:

  1. A Bizottság felszólító levelet küld, melyben további információkat kér az érintett országtól. Ez utóbbinak a megszabott határidőn, rendszerint két hónapon belül részletes választ kell adnia a Bizottság felvetéseire.
  2. Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, hogy az ország nem teljesíti az uniós jog szerinti kötelezettségeit, indokolással ellátott vélemény formájában hivatalosan felkérheti az érintett tagállamot, hogy tartsa be az uniós jogszabályokat. Az indokolással ellátott véleményben a Bizottság kifejti, miért ítéli úgy, hogy az adott ország nem teljesíti az uniós jogot. Felkéri továbbá a tagországot, hogy tájékoztassa a Bizottságot a helyzet megoldása érdekében hozott intézkedésekről. Erre vonatkozóan rendszerint szintén kéthónapos határidőt ír elő.
  3. Ha az uniós ország továbbra sem szünteti meg a Bizottság által jogsértőnek ítélt állapotot, a Bizottság az ügyet az EU Bírósága elé utalhatja. A kötelezettségszegési ügyek többségét általában még azelőtt sikerül rendezni, hogy az ügy a Bíróság elé kerülne.
  4. Ha valamelyik tagállam egy adott irányelv kapcsán elmulasztja értesíteni a Bizottságot arról, hogy végrehajtási intézkedéseket hozott, melyek határidőre átültetik az irányelv rendelkezéseit a tagállam nemzeti jogrendjébe, a Bizottság szankciók kivetését kérheti a Bíróságtól.
  5. Ha a Bíróság arra a következtetésre jut, hogy az ország megsértette az uniós jogot, a nemzeti hatóságoknak meg kell hozniuk a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

Bírósági határozat be nem tartása

Ha a bírósági ítélet ellenére az uniós ország nem hozza meg a szükséges intézkedéseket a jogsértő helyzet megszüntetésére, a Bizottság újból a Bírósághoz fordulhat.

Pénzbüntetés

A Bizottság – amikor egy uniós ország ügyét másodízben a Bíróság elé utalja – pénzbüntetés kiszabását javasolja. Ez a pénzbüntetés lehet átalányösszeg és/vagy napi kényszerítő bírság.

A pénzbüntetés kiszámítása a következők figyelembevételével történik:

  • a megszegett szabályok fontossága és a jogsértésnek az egyéni érdekekre és a közérdekre gyakorolt hatása,
  • az uniós jogot sértő állapot időtartama,
  • az ország fizetési képessége – ebben a tekintetben fontos, hogy pénzbírság elrettentő hatású legyen.

Ítéletében a Bíróság megállapíthat más, a Bizottság által javasolttól eltérő összegű pénzbírságot.

20 FEBRUÁR 2019
Közlemény a számítási módszerről (2019)
magyar
(147.68 KB - HTML)
Letöltés
22 FEBRUÁR 2019
Közlemény a számítási módszerről (2010)
magyar
(108.97 KB - PDF)
Letöltés
22 FEBRUÁR 2019
Közlemény a számítási módszerről (2005)
magyar
(379.23 KB - PDF)
Letöltés

Éves adatfrissítés a pénzügyi szankciók mértékének kiszámításához 

A kötelezettségszegési határozatok közzététele

A kötelezettségszegési ügyekben hozott bizottsági határozatokkal kapcsolatos információk hozzáférhetők az interneten. Az információkra ország, szakpolitikai terület és dátum alapján lehet rákeresni.

A Bizottság ezenkívül éves jelentést tesz közzé, melyben áttekinti a tagállamok teljesítményét az uniós jog alkalmazásának fő területein, és ismerteti a kötelezettségszegési ügyeket szakpolitikai terület és ország szerinti bontásban.

Éves jelentések az uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről