Skip to main content

Profil pismenog prevoditelja

Profil pismenog prevoditelja

Ovdje je opisan opći profil pismenih prevoditelja Komisije. Službeni popis preduvjeta za određeno radno mjesto pronaći ćete prilikom prijave u obavijesti o natječaju, pozivu na iskaz interesa ili pozivu na podnošenje ponuda. Sve natječaje organizira i objavljuje Europski ured za odabir osoblja (EPSO), tijelo odgovorno za odabir osoblja za sve institucije EU-a.

Vaš profil

Prevoditelji Komisije prevode političke, pravne i administrativne tekstove te tekstove za web, uglavnom na svoj glavni jezik. Često je riječ o složenim tekstovima koji obuhvaćaju sva područja djelovanja Europske unije (ekonomsko, financijsko, znanstveno, tehničko itd.).

Tražimo visokokvalificirane diplomante, uključujući one s diplomom iz prirodnih znanosti ili diplomom iz nejezičnih područja relevantnih za politike EU-a.

Osnovni preduvjeti

  • sposobnost rješavanja raznovrsnih i složenih pitanja, brzog reagiranja na promjenjive okolnosti, upravljanja informacijama i učinkovitog komuniciranja
  • proaktivnost, kreativnost, radoznali um i motivacija
  • sposobnost dosljednog rada i rada pod pritiskom (samostalno ili u timu) te prilagodbe multikulturnom radnom okruženju
  • sposobnost održavanja samodiscipline potrebne za rad u velikoj javnoj organizaciji

Posebne vještine

Osim osnovnih preduvjeta koje svi novi zaposlenici Komisije moraju ispunjavati bez obzira na specijalizaciju, profili zaposlenika na koje ciljamo su diplomanti koji posjeduju ili su spremni steći posebne vještine navedene u nastavku i koji su voljni nadograditi te i druge vještine tijekom radnog odnosa.

Jezične vještine

  • savršeno vladanje materinskim jezikom/glavnim jezikom, uključujući sve aspekte i stilske razine
  • temeljito poznavanje najmanje dvaju službenih jezika EU-a, barem jedan od kojih mora biti engleski, francuski ili njemački jezik

Tematske vještine

  • dobro poznavanje ekonomske, financijske, pravne, tehničke ili znanstvene tematike

Prevoditeljske vještine

  • razumijevanje tekstova na izvornom jeziku i njihovo točno prenošenje na ciljni jezik, uz upotrebu stila i registra koji odgovaraju namjeni teksta
  • brzo i učinkovito istraživanje raznih tematika i terminologije na izvornom i na ciljnom jeziku
  • upotreba alata za računalno potpomognuto prevođenje i terminoloških alata te standardnog softvera za automatizaciju uredskih poslova