Skip to main content

Pôvod a vysledovateľnosť

Riadenie a sledovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa vyvážajú do EÚ a s ktorými sa v EÚ obchoduje.

Obchodný kontrolný a expertný systém (TRACES)

TRACES je online riadiaci nástroj na sledovanie a riadenie poľnohospodárskych potravinových výrobkov, ktoré sa vyvážajú do EÚ a s ktorými sa v rámci EÚ obchoduje. Vnútroštátnym orgánom a obchodným stranám umožňuje urýchliť administratívny postup a uľahčuje výmenu informácií a vysledovateľnosť pohybu zásielok.