Skip to main content

Oorsprong en traceerbaarheid

Toezicht op en tracering van landbouwproducten die in de EU ingevoerd of verhandeld worden.

Geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces)

Traces is een online-beheerssysteem voor het traceren en beheren van landbouwproducten die in de EU ingevoerd of verhandeld worden. Met het systeem kunnen nationale autoriteiten en handelspartners formaliteiten sneller afwikkelen en informatie uitwisselen over verscheepte partijen en de herkomst ervan.