Skip to main content

Päritolu ja jälgitavus

ELi eksporditud ja seal turustatavate põllumajanduslike toiduainete järelevalve ja jälgimine.

Kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteem TRACES

TRACES on veebipõhine vahend ELi eksporditud ja seal turustatavate põllumajanduslike ja muude toiduainete jälgimiseks ning haldamiseks. Selle abil saavad riiklikud ametiasutused ja kaubanduspartnerid halduskohustusi kiiremini täita ning see hõlbustab saadetiste kohta teabe edastamist ja nende liikumise jälgimist.