Skip to main content

Oprindelse og sporbarhed

Tilsyn med og sporing af landbrugsprodukter, der eksporteres og handles i EU.

Traces-systemet (Trade Control and Expert System)

TRACES er et onlineredskab til sporing og forvaltning af landbrugs- og fødevareprodukter, der eksporteres til og handles inden for EU. Det gør det muligt for de nationale myndigheder og handelspartnere at afvikle de administrative procedurer hurtigere og gør det lettere at udveksle oplysninger og spore leverancers bevægelser.