Skip to main content
Logotip Europske komisije

Plan EU-a za gradove

Plan EU-a za gradove povezuje Komisiju, nacionalna ministarstva, gradske vlasti i ostale dionike radi promicanja boljeg zakonodavstva, lakšeg pristupa financiranju i šire razmjene znanja o pitanjima od važnosti u gradovima. 

Plan EU-a za gradove

Plan EU-a za gradove usmjeren je na rješavanje problema u gradovima uspostavom partnerstava između Komisije, organizacija EU-a, nacionalnih vlada, lokalnih vlasti i dionika poput nevladinih organizacija.

Oni zajedno izrađuju akcijske planove za:

  • bolje zakonodavstvo
  • bolje programe financiranja
  • razmjenu znanja (podaci, studije, dobre prakse).

Bolja regulativa

Propisi EU-a često se provode u gradovima te izravno ili neizravno uključuju gradske vlasti. Međutim, zakonodavstvo može imati različit utjecaj na različitu publiku i može ga biti teško provesti na lokalnoj razini. Te bi se poteškoće trebale predvidjeti u zakonodavstvu EU-a.

Planom EU-a za gradove želi se pomoći relevantnim dionicima u učinkovitijoj i dosljednijoj provedbi postojećih politika, propisa i instrumenata.

Kad je riječ o novom zakonodavstvu EU-a, Komisijin program za bolju regulativu osigurava da se zakonodavstvom ostvare ciljevi uz minimalni trošak i bez nepotrebnog administrativnog opterećenja za poduzeća i druge uključene organizacije.

Bolje financiranje

Gradske vlasti jedan su od glavnih korisnika javnog financiranja. Međutim, financijska sredstva može biti teško dobiti jer ima mnogo različitih institucija EU-a koje ih dodjeljuju i mnogo različitih načina na koje se to može učiniti.

Planom za gradove želi se poboljšati kvaliteta izvora financiranja i gradskim vlastima olakšati pristup tim izvorima.

Plan EU-a za gradove ne stvara dodatna financijska sredstva, nego primjenjuje naučene lekcije kako bi se gradskim vlastima olakšalo podnošenje zahtjeva za financiranje iz svih programa EU-a, među ostalim iz programa kohezijske politike.

Bolje znanje

Priče o uspjehu i druga saznanja o tome kako se gradovi razvijaju trebali bi se bolje iskorištavati i dijeliti sa širom publikom.

Odgovornosti vlasti i povezanih administrativnih struktura mogu se znatno razlikovati od grada do grada. Važno je imati pouzdane podatke kako bi se osiguralo da se urbana politika temelji na dokazima i da se mogu pronaći prilagođena rješenja za glavne probleme.

Plan EU-a za gradove pomoći će u stvaranju baze znanja o urbanoj politici i promicanju razmjene dobrih praksi. Sve povezane inicijative bit će u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti podataka i ponovnoj uporabi informacija iz javnog sektora te će se putem njih promicati uporaba velikih količina povezanih i otvorenih podataka.

Prioritetne teme

Prioritetne su teme plana za gradove:

Te su urbane teme utvrđene u Amsterdamskom paktu, koji su ratificirali ministri urbane politike iz država članica EU-a u svibnju 2016.