Skip to main content

Cilji za leto 2020

Politika, strategija in zakonodaja EU na področju okoljskih, energetskih in podnebnih ciljev za leto 2020.