Skip to main content

2020. gada mērķi

ES politika, stratēģija un tiesību akti attiecībā uz 2020. gada mērķiem vides, enerģētikas un klimata jomā.