Skip to main content

Tävlingen 2020

En tävling för att utse de bästa unga översättarna i EU

EU-kommissionen gratulerade de 27 vinnarna i översättningstävlingen Juvenes Translatores 2020 vid en direktsänd prisutdelning på nätet. Du kan fortfarande se prisutdelningen på Youtube om du är intresserad av översättningsyrket, språk, EU:s unga och vår framtid.

Förutom en hyllning av vinnarna och tacktal från dem, innehöll prisutdelningen ett anförande av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och inlägg av en av vinnarnas lärare, översättare på kommissionen och språkfantaster som talar upp till 32 språk. Vi belyste också andra intressanta aspekter av tävlingen och dess vinnare.

Målet med Juvenes Translatores är att främja språkinlärning i skolorna och ge ungdomarna en inblick i hur det är att arbeta som översättare. Tävlingen riktar sig till 17-åriga gymnasieelever och äger rum samtidigt på alla deltagande skolor i EU.

Årets tema var ”Att navigera rätt i svåra tider – tillsammans är vi starkare” som visade sig ge en rättvisande bild av läget i EU under det gångna året.

Deltagarna översatte mellan två av EU:s officiella språk som de valde själva. Bland 552 möjliga språkkombinationer använde de tävlande hela 150 stycken.

Kommissionens översättare bedömde översättningarna och valde ut de 27 vinnarna (en per EU-land) bland de nästan 2 800 deltagarna från hela EU. Dessutom fick 248 deltagare ett hedersomnämnande för sin utmärkta översättning.