Skip to main content

Så kan du förbereda dig

Juvenes Translatores

Översättning – hjärngympa på hög nivå

Översättning är Europas språk
Umberto Eco

Översättare arbetar med det skrivna ordet medan tolkar återger det som någon säger. Översättningarna blir oftast naturligare och ledigare om man översätter från ett främmande språk till sitt bästa språk (modersmålet i de flesta fall). Men vad exakt går översättning ut på?

Förmedla ett budskap

Alla översättare måste ställa sig frågan: Hur får jag fram textens budskap? En bra översättning ska ha samma effekt på läsaren som originaltexten.

Om texten på originalspråket får dig att le eller väcker din nyfikenhet, ska du känna samma sak när du läser översättningen. Därför måste översättaren verkligen förstå texten, dvs. inte bara de enskilda orden, grammatiken och strukturen. Han eller hon måste kunna ta till sig det underliggande budskap som skribenten vill förmedla. Goda översättare har en känsla för sammanhang, stil och små betydelsenyanser.

Olika sorters kunskap

Att översätta en text om t.ex. elektronik eller medicin kräver fackkunskaper. För att kunna återge rim och ordlekar måste man känna till de båda ländernas kultur och vara väl bevandrad i stilistik.

Kulturanpassning

Varje språk är djupt rotat i sin egen kultur, historia och geografi. Därför måste översättarna ibland hitta nya ord för termer som inte har någon motsvarighet på det egna språket. Många texter hänger så starkt samman med en viss kultur att de måste anpassas för att kunna förstås av människor från andra kulturer eller länder. Det kallas för lokalisering.

Levande språk

Ord och uttryck utvecklas mycket snabbt. Vi hittar ständigt på nya idéer och uppfinningar eller börjar använda ord på nya sätt. Därför måste översättarna hela tiden hitta sätt att uttrycka nya koncept på sitt eget språk. Det är en av översättningens mest utmanande och fascinerande aspekter.

Att slå upp ett ord i en ordbok är bara ett första steg. Beroende på hur ordet används kanske det passar bättre med ett helt annat ord.

Har du lust att prova?

Vi vill att du ska få prova på hur det är att jobba som professionell översättare. Vi kommer att bedöma

  • hur korrekt översatt din text är
  • din förmåga att använda rätt termer
  • din förmåga att skriva ledigt på det språk du har valt så att texten blir så lättläst som möjligt
  • i vilken mån du har lyckats hitta kreativa lösningar.

Exempel på tidigare översättningar

För att hjälpa dig kommer här några exempel från tidigare tävlingsomgångar:

Rim

I den franska texten från 2011 fanns ett rim. Här kan du se några lyckade lösningar på olika språk:

I den engelska texten från 2008 nämndes två engelska dialekter, cockney och geordie. Hur kan man översätta de namnen till svenska och andra språk? Kan vi förvänta oss att våra icke-engelsktalande läsare vet vad det är?

Det finns tre sätt att lösa problemet:

  • Om vi tror att begreppen ”cockney” och ”geordie” är ganska kända bland våra svenskspråkiga läsare, kan vi behålla dem som de är.
  • Vi kan också välja att lägga till en kort förklaring: ”cockney och geordie – dialekter som talas i London respektive nordöstra England”.
  • Vi kan till och med byta ut de engelska dialekterna mot två dialekter i vårt eget språk (t.ex. skånska och gotländska).

Ett liknande exempel fanns i den spanska texten från 2013 , där ordet ”manchegos” förekom. Om det inte finns något liknande substantiv på ditt eget språk måste du istället skriva en förklaring. Här skulle det kunna bli ”personer från La Mancha”.

Risken med översättning är alltid att man inte ser skogen för alla träd. Du kan lägga ner massor av tid och kraft på att skapa ett rim eller förmedla ett idiomatiskt uttryck – men du måste också tänka på vad som fungerar bäst i sammanhanget. Vad är rätt stilnivå? Är det bäst att använda slang, ett gammaldags språk eller jargong? Det är väldigt svårt att träffa helt rätt.

De översättningar som har vunnit i de tidigare tävlingsomgångarna har ofta haft ett ledigt språk rakt igenom, så det är viktigt att tänka på stilen när du översätter. Den eviga frågan är hur man kan vara trogen mot originalet och samtidigt göra en ledig och idiomatisk översättning.

Uttagningsprov för eleverna

Eftersom bara fem elever per skola kan delta i tävlingen gör en del skolor egna uttagningsprov. Andra väljer att anmäla en elev för varje främmande språk som undervisas på skolan.

Användbara tips

Elever som översätter till sitt modersmål eller starkaste språk har alltid ett stort försprång framför de som försöker översätta till ett främmande språk. För att kunna skriva en välformulerad text på målspråket måste du i princip kunna det lika bra som ditt eget modersmål.

Det är viktigt att skriva bra, så det är en god idé att lärarna i främmande språk samarbetar med svensklärarna för att förbereda eleverna inför tävlingen.

Elever som läser latin eller klassisk grekiska kan förmodligen använda sina översättningskunskaper även på moderna språk.