Skip to main content

Európsky semester

Európsky semester poskytuje rámec na koordináciu hospodárskych politík v celej EÚ. Umožňuje krajinám EÚ diskutovať o svojich hospodárskych a rozpočtových plánoch a monitorovať pokrok v stanovenom čase počas celého roka.