Skip to main content

An Seimeastar Eorpach

Cuireann an Seimeastar Eorpach creat ar fáil chun beartais eacnamaíocha a chomhordú ar fud an Aontais. Cuireann sé ar chumas na mBallstát a gcuid pleananna eacnamaíocha agus buiséadacha a phlé agus monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn ag pointí áirithe i gcaitheamh na bliana.