Skip to main content

Evropský semestr

Evropský semestr poskytuje rámec ke koordinaci hospodářských politik v celé Evropské unii. To členským státům umožňuje projednávat jejich hospodářské a rozpočtové plány a sledovat vždy v konkrétní dobu během roku dosažený pokrok.