Skip to main content

Zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit

Ważny komunikat:

Strona internetowa dotycząca negocjacji na podstawie art. 50 TUE nie będzie aktualizowana. Aktualizacje poniższych zawiadomień, uwzględniające okres przejściowy i umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, są publikowane na nowej, specjalnej stronie:Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego.

Informacje na temat negocjacji w sprawie przyszłego partnerstwa między Unią Europejską a Wielką Brytanią można znaleźć tutaj.

29 października 2019 r. Rada Europejska (art. 50) postanowiła w porozumieniu z Wielką Brytanią przedłużyć dwuletni okres przewidziany w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej do 31 stycznia 2020 r. W następstwie tej decyzji i aż do odwołania wszelkie odniesienia do daty 30 marca 2019 r., daty 13 kwietnia 2019 r. lub daty 1 listopada 2019 r. godz. 00.00 (czasu środkowoeuropejskiego) jako daty wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zawarte w dokumentach opublikowanych na tej stronie, należy rozumieć jako odniesienia do daty 1 lutego 2020 r. godz. 00.00 (czasu środkowoeuropejskiego).
Jeżeli strony umowy o wystąpieniu zakończą swoje stosowne procedury ratyfikacyjne i powiadomią depozytariusza o zakończeniu tych procedur w listopadzie 2019 r., w grudniu 2019 r. lub w styczniu 2020 r., umowa o wystąpieniu wejdzie w życie odpowiednio:
– 1 grudnia 2019 r.;
– 1 stycznia 2020 r.; lub
– 1 lutego 2020 r.

Więcej na temat zawiadomień dotyczących gotowości na brexit

Zamów powiadomienia o aktualizacjach

CLIMA

Działania w dziedzinie klimatu

13 LISTOPAD 2018
Motoryzacja - emisja CO2
polski
(395.24 KB - PDF)
Pobierz
19 GRUDZIEŃ 2018
Sprawozdawczość dotycząca emisji CO2 w transporcie morskim
polski
(472.14 KB - PDF)
Pobierz
19 GRUDZIEŃ 2018
System handlu emisjami
polski
(411.88 KB - PDF)
Pobierz
19 GRUDZIEŃ 2018
Fluorowane gazy cieplarniane
polski
(425.57 KB - PDF)
Pobierz

CNET

Sieci komunikacyjne, treści i technologie

7 MARZEC 2018
Handel elektroniczny
polski
(299.07 KB - PDF)
Pobierz
12 MARZEC 2018
Bezpieczeństwo sieci
polski
(323.77 KB - PDF)
Pobierz
12 MARZEC 2018
Łączność elektroniczna
polski
(363.06 KB - PDF)
Pobierz
19 MARZEC 2018
Audiowizualne usługi medialne
polski
(306.17 KB - PDF)
Pobierz
21 MARZEC 2018
Podpis elektroniczny
polski
(295.6 KB - PDF)
Pobierz
21 MARZEC 2018
Blokowanie geograficzne
polski
(312.84 KB - PDF)
Pobierz
18 LIPIEC 2019
Domeny .EU
polski
(385.24 KB - PDF)
Pobierz
22 LISTOPAD 2019
Prawa autorskie
polski
(361.2 KB - PDF)
Pobierz

COMP

Konkurencja

25 MARZEC 2019
Prawo konkurencji UE
polski
(540.86 KB - PDF)
Pobierz

EMPL

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

13 MARZEC 2019
Transnarodowe rady zakładowe
polski
(411.46 KB - PDF)
Pobierz
28 CZERWIEC 2019
Świadczenie usług i delegowanie pracowników
polski
(354.96 KB - PDF)
Pobierz

ENER

Energia

25 WRZESIEŃ 2018
Euratom
polski
(361.59 KB - PDF)
Pobierz
27 KWIECIEŃ 2018
Energy market
English
(146.19 KB - PDF)
Pobierz
7 MARZEC 2018
Pochodzenie energii
polski
(396.03 KB - PDF)
Pobierz

DG ENV

Środowisko

8 LUTY 2018
Oznakowanie ekologiczne UE
polski
(306.66 KB - PDF)
Pobierz
8 LISTOPAD 2018
Prawo dotyczące odpadów
polski
(346.76 KB - PDF)
Pobierz
11 PAŹDZIERNIK 2019
Handel gatunkami chronionymi
polski
(414.33 KB - PDF)
Pobierz
21 MARZEC 2018
Nielegalne pozyskiwanie drewna i handel takim drewnem
polski
(311.83 KB - PDF)
Pobierz
7 MARZEC 2018
System ekozarządzania i audytu (EMAS)
polski
(313.24 KB - PDF)
Pobierz
28 MARZEC 2018
Recykling statków
polski
(368.52 KB - PDF)
Pobierz

ENV/GROW

Środowisko/Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Przedsiębiorczość i MŚP

26 LUTY 2019
Przepisy dotyczące chemikaliów zawarte w rozporządzeniu REACH
polski
(430.16 KB - PDF)
Pobierz

FISMA

Usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

8 LUTY 2018
Badania ustawowe
polski
(421.15 KB - PDF)
Pobierz
8 LUTY 2018
Agencje ratingowe
polski
(312.23 KB - PDF)
Pobierz
8 LUTY 2018
Zarządzanie aktywami
polski
(377.07 KB - PDF)
Pobierz
8 LUTY 2018
Czynności posttransakcyjne
polski
(270.24 KB - PDF)
Pobierz
8 LUTY 2018
Instrumenty finansowe
polski
(430.08 KB - PDF)
Pobierz
8 LUTY 2018
Usługi bankowe
polski
(337.67 KB - PDF)
Pobierz
8 LUTY 2018
Ubezpieczenia
polski
(254.33 KB - PDF)
Pobierz
27 KWIECIEŃ 2018
Instytucje pracowniczych programów emerytalnych
polski
(430.34 KB - PDF)
Pobierz

GROW

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

8 LUTY 2018
Homologacja typu (pojazdy samochodowe)
polski
(401.79 KB - PDF)
Pobierz
28 MARZEC 2018
Homologacja typu (pojazdy i silniki)
polski
(417.15 KB - PDF)
Pobierz
6 MARZEC 2019
Homologacja typu (pojazdy silnikowe, niektóre inne pojazdy i silniki) – pytania i odpowiedzi
polski
(685.23 KB - PDF)
Pobierz
22 STYCZEŃ 2018
Znaki towarowe, wzory i modele
polski
(339.94 KB - PDF)
Pobierz
18 GRUDZIEŃ 2020
Produkty przemysłowe
polski
(449.83 KB - PDF)
Pobierz
1 LUTY 2019
Produkty przemysłowe – pytania i odpowiedzi
polski
(683.66 KB - PDF)
Pobierz
18 STYCZEŃ 2018
Zamówienia publiczne
polski
(313.35 KB - PDF)
Pobierz
27 KWIECIEŃ 2018
Dodatkowe świadectwa ochronne
polski
(332.42 KB - PDF)
Pobierz
21 CZERWIEC 2018
Kwalifikacje zawodowe
polski
(335.74 KB - PDF)
Pobierz
25 WRZESIEŃ 2018
Wyroby pirotechniczne
polski
(453.01 KB - PDF)
Pobierz
22 LISTOPAD 2019
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
polski
(387.87 KB - PDF)
Pobierz
25 WRZESIEŃ 2018
Nawozy
polski
(300.02 KB - PDF)
Pobierz
27 WRZESIEŃ 2018
Detergenty
polski
(318.53 KB - PDF)
Pobierz
18 LIPIEC 2019
Produkty kosmetyczne
polski
(336.43 KB - PDF)
Pobierz
5 KWIECIEŃ 2019
Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
polski
(325.91 KB - PDF)
Pobierz
28 CZERWIEC 2019
Dobra praktyka laboratoryjna
polski
(327.97 KB - PDF)
Pobierz

HR

5 LIPIEC 2018
Bezpieczeństwo przemysłowe (EUCI)
polski
(406.23 KB - PDF)
Pobierz

JUST

Sprawiedliwość i konsumenci

9 STYCZEŃ 2018
Ochrona danych
polski
(320.16 KB - PDF)
Pobierz
11 LIPIEC 2019
Prawo spółek
polski
(371.23 KB - PDF)
Pobierz
18 STYCZEŃ 2019
Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
polski
(513.8 KB - PDF)
Pobierz
11 KWIECIEŃ 2019
Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych – pytania i odpowiedzi
polski
(457.88 KB - PDF)
Pobierz

JUST/MOVE

Sprawiedliwość i konsumenci / Mobilność i transport

27 LUTY 2018
Ochrona konsumentów i prawa pasażerów
polski
(437.94 KB - PDF)
Pobierz

MARE

Gospodarka morska i rybołówstwo

9 KWIECIEŃ 2018
Rybołówstwo i akwakultura
polski
(412.16 KB - PDF)
Pobierz
18 LIPIEC 2019
Rybołówstwo – pytania i odpowiedzi
polski
(548.38 KB - PDF)
Pobierz

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Mobilność i transport

11 PAŹDZIERNIK 2019
Kwalifikacje marynarzy
polski
(365.24 KB - PDF)
Pobierz
19 STYCZEŃ 2018
Transport lotniczy
polski
(338.54 KB - PDF)
Pobierz
18 STYCZEŃ 2019
Bezpieczeństwo lotnictwa
polski
(439.25 KB - PDF)
Pobierz
19 STYCZEŃ 2018
Transport drogowy
polski
(363.67 KB - PDF)
Pobierz