Skip to main content

Brexitiks valmistumist käsitlevad teated

Tähelepanu!

Käesolevat artikli 50 kohaseid läbirääkimisi käsitlevat veebisaiti enam ei ajakohastata. Allpool esitatud teadete ajakohastused, mille puhul võetakse arvesse üleminekuperioodi ning ELi ja Ühendkuningriigi vahelist väljaastumislepingut, avaldatakse uue veebisaidi järgmisel veebilehel:Üleminekuperioodi lõpuks valmistumine.

Kui soovite teavet, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelisi läbirääkimisi tulevase partnerluse üle, klõpsake siin.

29. oktoobril 2019 otsustas Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kokkuleppel Ühendkuningriigiga veel kord pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud kaheaastast ajavahemikku kuni 31. jaanuarini 2020. Kõnealust otsust arvesse võttes ja kuni uute teadeteni tuleb sellel veebilehel avaldatud dokumentide kõiki viiteid 30. märtsile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi), 13. aprillile 2019 (kl 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) või 1. novembrile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) kui Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäevale tõlgendada kui viiteid 1. veebruarile 2020 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi).
Juhul kui väljaastumislepingu pooled viivad oma vastavad ratifitseerimismenetlused lõpule ja teavitavad hoiulevõtjat nende menetluste lõpetamisest kas novembris 2019, detsembris 2019 või jaanuaris 2020, jõustub väljaastumisleping vastavalt:
– 1. detsembril 2019;
– 1. jaanuaril 2020 või
– 1. veebruaril 2020.

Lisateave Brexitiks valmistumist käsitlevate teadete kohta

Tellige meiliteavitus

CLIMA

Kliimameetmed

13 NOVEMBER 2018
Sõidukite CO2-heide
eesti
(226.55 KB - PDF)
Laadige alla
19 DETSEMBER 2018
CO₂-heite aruandlus meretranspordisektoris
eesti
(228.71 KB - PDF)
Laadige alla
19 DETSEMBER 2018
Heitkogustega kauplemise süsteem
eesti
(229.16 KB - PDF)
Laadige alla
19 DETSEMBER 2018
Fluoritud gaasid
eesti
(162.98 KB - PDF)
Laadige alla

CNECT

Sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia

7 MÄRTS 2018
E-kaubandus
eesti
(132.16 KB - PDF)
Laadige alla
12 MÄRTS 2018
Võrguturve
eesti
(150.25 KB - PDF)
Laadige alla
12 MÄRTS 2018
Elektrooniline side
eesti
(181.26 KB - PDF)
Laadige alla
19 MÄRTS 2018
Audiovisuaalmeedia teenused
eesti
(140.79 KB - PDF)
Laadige alla
21 MÄRTS 2018
E-allkiri
eesti
(131.83 KB - PDF)
Laadige alla
21 MÄRTS 2018
Asukohapõhine tõkestus
eesti
(149.33 KB - PDF)
Laadige alla
18 JUULI 2019
.eu domeeninimed
eesti
(147.34 KB - PDF)
Laadige alla
22 NOVEMBER 2019
Autoriõigus
eesti
(174.26 KB - PDF)
Laadige alla

COMP

Konkurents

25 MÄRTS 2019
ELi konkurentsiõigus
eesti
(285.89 KB - PDF)
Laadige alla

EMPL

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

13 MÄRTS 2019
Euroopa töönõukogu
eesti
(230.85 KB - PDF)
Laadige alla
28 JUUNI 2019
Teenuste osutamine ja töötajate lähetamine
eesti
(240.14 KB - PDF)
Laadige alla

ENER

Energeetika

25 SEPTEMBER 2018
Euratom
eesti
(255.63 KB - PDF)
Laadige alla
27 APRILL 2018
Energy market
English
(146.19 KB - PDF)
Laadige alla
7 MÄRTS 2018
Energia päritolu
eesti
(282.3 KB - PDF)
Laadige alla

ENV

Keskkond

8 VEEBRUAR 2018
ELi ökomärgis
eesti
(147 KB - PDF)
Laadige alla
8 NOVEMBER 2018
Jäätmeid käsitlevad õigusaktid
eesti
(168.92 KB - PDF)
Laadige alla
11 OKTOOBER 2019
Kauplemine kaitsealuste liikidega
eesti
(244.2 KB - PDF)
Laadige alla
21 MÄRTS 2018
Ebaseaduslik raie ja sellega seotud kaubandus
eesti
(151.72 KB - PDF)
Laadige alla
7 MÄRTS 2018
Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem (EMAS)
eesti
(145.81 KB - PDF)
Laadige alla
28 MÄRTS 2018
Laevade ringlussevõtt
eesti
(205.59 KB - PDF)
Laadige alla

ENV/GROW

Keskkond/siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd

26 VEEBRUAR 2019
REACH-määrusel põhinev kemikaalide reguleerimine
eesti
(168.76 KB - PDF)
Laadige alla

FISMA

Finantsteenused ja kapitaliturgude liit

8 VEEBRUAR 2018
Kohustuslik audit
eesti
(156.67 KB - PDF)
Laadige alla
8 VEEBRUAR 2018
Reitinguagentuurid
eesti
(224.93 KB - PDF)
Laadige alla
8 VEEBRUAR 2018
Varade valitsemine
eesti
(282.64 KB - PDF)
Laadige alla
8 VEEBRUAR 2018
Kauplemisjärgne töötlemine
eesti
(164.74 KB - PDF)
Laadige alla
8 VEEBRUAR 2018
Finantsinstrumendid
eesti
(257.34 KB - PDF)
Laadige alla
8 VEEBRUAR 2018
Pangandusteenused
eesti
(162.6 KB - PDF)
Laadige alla
8 VEEBRUAR 2018
Kindlustus
eesti
(315.99 KB - PDF)
Laadige alla
27 APRILL 2018
Tööandja kogumispensioni asutused
eesti
(341.26 KB - PDF)
Laadige alla

GROW

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd

8 VEEBRUAR 2018
Tüübikinnitus (mootorsõidukid)
eesti
(210.57 KB - PDF)
Laadige alla
28 MÄRTS 2018
Tüübikinnitus (sõidukid ja mootorid)
eesti
(147.46 KB - PDF)
Laadige alla
6 MÄRTS 2019
Tüübikinnitus (mootorsõidukid, teatavad muud sõidukid ja mootorid) — küsimused ja vastused
eesti
(571.56 KB - PDF)
Laadige alla
22 JAANUAR 2018
Kaubamärgid ja disainilahendused
eesti
(163.48 KB - PDF)
Laadige alla
18 DETSEMBER 2020
Tööstustooted
eesti
(341.85 KB - PDF)
Laadige alla
1 VEEBRUAR 2019
Tööstustooted — küsimused ja vastused
eesti
(564.18 KB - PDF)
Laadige alla
18 JAANUAR 2018
Riigihanked
eesti
(148.42 KB - PDF)
Laadige alla
27 APRILL 2018
Täiendava kaitse tunnistused
eesti
(167.53 KB - PDF)
Laadige alla
21 JUUNI 2018
Kutsekvalifikatsioonid
eesti
(239.75 KB - PDF)
Laadige alla
25 SEPTEMBER 2018
Pürotehnilised tooted
eesti
(287.15 KB - PDF)
Laadige alla
22 NOVEMBER 2019
Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud lõhkematerjalid
eesti
(215.45 KB - PDF)
Laadige alla
25 SEPTEMBER 2018
Väetised
eesti
(136.35 KB - PDF)
Laadige alla
27 SEPTEMBER 2018
Detergendid
eesti
(151.65 KB - PDF)
Laadige alla
18 JUULI 2019
Kosmeetikatooted
eesti
(232.57 KB - PDF)
Laadige alla
5 APRILL 2019
Väikelaevad ja jetid
eesti
(300.57 KB - PDF)
Laadige alla
28 JUUNI 2019
Hea laboritava
eesti
(153.17 KB - PDF)
Laadige alla

HR

5 JUULI 2018
Tööstusjulgeolek (ELi salastatud teave)
eesti
(227.87 KB - PDF)
Laadige alla

JUST

Õigus- ja tarbijaküsimused

9 JAANUAR 2018
Andmekaitse
eesti
(146.72 KB - PDF)
Laadige alla
11 JUULI 2019
Äriühinguõigus
eesti
(343.68 KB - PDF)
Laadige alla
18 JAANUAR 2019
Tsiviilõigus
eesti
(249.37 KB - PDF)
Laadige alla
11 APRILL 2019
Tsiviilõigus — küsimused ja vastused
eesti
(347.8 KB - PDF)
Laadige alla

JUST/MOVE

Õigus- ja tarbijaküsimused / Liikuvus ja transport

27 VEEBRUAR 2018
Tarbijakaitse ja reisijate õigused
eesti
(259.82 KB - PDF)
Laadige alla

MARE

Merendus- ja kalandusasjad

9 APRILL 2018
Kalandus ja vesiviljelus
eesti
(148.53 KB - PDF)
Laadige alla
18 JUULI 2019
Kalandus — küsimused ja vastused
eesti
(362.61 KB - PDF)
Laadige alla

MOVE

Liikuvus ja transport

11 OKTOOBER 2019
Meremeeste tunnistused
eesti
(256.45 KB - PDF)
Laadige alla
19 JAANUAR 2018
Lennutransport
eesti
(165.86 KB - PDF)
Laadige alla
18 JAANUAR 2019
Lennuohutus
eesti
(171.17 KB - PDF)
Laadige alla
19 JAANUAR 2018
Maanteetransport
eesti
(188 KB - PDF)
Laadige alla