Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Безопасност на продуктите и изисквания за тях

Правила за безопасността на продуктите, изисквания за безопасността на храните, правила за здравето на животните и растенията, безопасност на химичните вещества, етикетиране.