Direct naar de inhoud

Normen en risico’s inzake specifieke producten

Normen inzake productveiligheid in de EU

Volgens de richtlijn inzake algemene productveiligheid mogen alleen veilige producten op de markt worden gebracht.

Europese normalisatieorganisaties ontwikkelen normen die weliswaar niet-bindend zijn, maar zeer relevant kunnen zijn om aan te tonen dat een product veilig is. Producten die voldoen aan een norm waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, worden geacht veilig te zijn.

Op sommige categorieën producten, zoals speelgoed, elektrische apparaten, auto’s enz., is productspecifieke wetgeving van toepassing.

Lijst van normen op grond van productspecifieke wetgeving

Producten waarop geen productspecifieke wetgeving van toepassing is, vallen onder de richtlijn inzake algemene productveiligheid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de meeste artikelen voor kinderverzorging.

Lijst van normen op grond van de richtlijn algemene productveiligheid

 

Noodmaatregelen

Het systeem is dagelijks en op elk moment beschikbaar. Indien een product een ernstig risico oplevert dat met spoed onder de aandacht van alle autoriteiten moet worden gebracht, kan de betrokken nationale autoriteit onder bepaalde voorwaarden contact opnemen met het team van de Europese Commissie om de publicatie van de waarschuwing op Safety Gate te bespoedigen.

Deze procedure werd bijvoorbeeld gebruikt bij de uitbraak van COVID-19, zodat waarschuwingen over producten in verband met COVID-19 sneller werden gepubliceerd. 

 

Gevaarlijke chemische stoffen in producten

De aanwezigheid van schadelijke chemische stoffen is een van de risico’s die in SafetyGate, het systeem van de Commissie voor snelle waarschuwingen voor gevaarlijke producten, het meest worden gemeld. Dergelijke waarschuwingen zijn elk jaar goed voor ongeveer een kwart van de waarschuwingen die via het systeem plaatsvinden.

Enkele voorbeelden van dergelijke producten:

  • textiel
  • speelgoed
  • cosmetica
  • tatoeage-inkt

Meer informatie over verboden chemische stoffen

Verslag van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over ftalaten, 2013

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Veiligheid van kinderen

Voor sommige producten voor kinderen gelden normen: babydragers, luiertafels, veiligheidshekjes enz. Sommige producten zijn niet specifiek voor kinderen bestemd, maar kunnen als speelgoed worden aangezien en een risico vormen. De Europese Commissie zorgt ervoor dat kinderen worden beschermd.

Een voorbeeld van dergelijke producten die voor kinderen aantrekkelijk zijn, zijn aanstekers. Door de normen regelmatig bij te werken worden alleen kinderveilige aanstekers op de EU-markt toegelaten.

Een ander voorbeeld zijn producten die op voedsel lijken en daardoor schadelijk voor kinderen kunnen zijn. De richtlijn betreffende gevaarlijke namaakproducten verbiedt de productie, de invoer en het in de handel brengen van niet-eetbare producten die eruit zien als levensmiddelen, zoals zeep, kaarsen en andere decoratieve artikelen. 

Aan de binnenzijde geplaatste zonwering, raambekledingen met koorden en beveiligingssystemen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen vanwege het risico van verwurging.

De Commissie heeft de Europese normalisatieorganisaties verzocht een nieuwe norm te ontwikkelen, wat in 2014 is gebeurd. Zonwering mag nu niet meer van koorden zijn voorzien, of moet zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening.

De Europese Commissie richt regelmatig normalisatieverzoeken aan Europese normalisatieorganisaties.

Databank met verzoeken voor nieuwe normalisaties

Voorlichtingscampagnes

Voorlichtingscampagnes die door de Europese Commissie zijn georganiseerd of waaraan de Europese Commissie heeft deelgenomen:

Doeltreffendheid van terugroepacties

Veiligheid van online verkochte producten (samen met de OESO)

Campagne voor veilige raambekledingen (samen met de OESO)

Campagne inzake knoopbatterijen (samen met de OESO)

Campagne inzake wasmiddelcapsules (samen met de OESO)

Kinderveiligheid in Europa - gids inzake productveiligheid