Skip to main content

Značky jakosti v EU

Označování kvality výrobků v EU, označování zemědělských produktů a produktů rybolovu, ekodesign, energetické štítky a značky environmentální kvality, označování chemických látek 

Kvalitativní normy EU

Označení CE – Předpisy EU týkající se označení CE, podmínky udělení CE, pravidla a normy pro dovozce a distributory

Označení CE v Evropě – Informace o označení CE v zemích EU, jak označení CE reprodukovat

Ekoznačka – Novinky, aktuality a analýza iniciativy týkající se ekoznačky EU, vyhledávání výrobků s ekoznačkou

Ekoznačka EU – Výrobky, na které se iniciativa týkající se ekoznačky EU vztahuje, kritéria udělení ekoznačky, jak zažádat o udělení ekoznačky, poplatek za podání žádosti a roční poplatky 

Energetické štítky

Energeticky účinné výrobky – Požadavky na energeticky účinné výrobky, pravidla EU týkající se označování energetickými štítky a ekodesignu, evropský program Energy Star 

Energetické štítky – Jak jsou výrobky označovány podle spotřeby energie, právní předpisy EU týkající se označování energetickými štítky, které výrobky musí mít energetické štítky, jak poskytnout technickou dokumentaci, pravidla prodeje na dálku

Označování produktů rybolovu a označování potravin

Označování produktů rybolovu – Pokyny EU ohledně poskytování informací o potravinách a štítků pro spotřebitele, ekoznačka pro produkty rybolovu, právní předpisy EU týkající se produktů rybolovu

Označování potravin – Pravidla EU týkající se označování potravin a informací pro spotřebitele, zdravotní tvrzení, přírodní produkty a doplňky, předpisy týkající se konkrétních skupin potravin

Systém EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) – O systému EMAS, požadavky a výhody systému EMAS, EMAS pro malé podniky, vnitrostátní orgány vydávající certifikaci EMAS.

EMAS (systém pro environmentální řízení podniků a audit) – Systém pro environmentální řízení podniků a audit EMAS 
Označení jakosti zemědělských produktů a potravin
Označování chemických látek

Označení jakosti zemědělských produktů a potravin – Označování zemědělských produktů v EU, databáze produktů s označením jakosti EU, pravidla a iniciativy na ochranu zemědělských produktů v EU

Logo EU pro bioprodukty – Fakta o logu EU pro bioprodukty, ekologické zemědělství pravidla, kontroly, mezinárodní obchod.

Označování chemických látek

Označování chemických látek – Požadavky EU ohledně klasifikace, nařízení o označování a balení, způsoby klasifikace chemických látek, registrace látek v seznamu klasifikací a označení