Skip to main content

Finanțarea investițiilor

Prioritățile politicii economice a UE au la bază 3 piloni: investițiile, responsabilitatea bugetară și reformele structurale. Comisia Europeană încurajează finanțarea investițiilor din Europa prin intermediul unei game largi de programe și instrumente financiare. Planul de investiții pentru Europa caută să stimuleze sectoarele economice care creează locuri de muncă și generează creștere economică. În septembrie 2016, Comisia a propus prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS).