Skip to main content

Finansowanie inwestycji

Obok odpowiedzialności budżetowej i reform strukturalnych inwestycje są jednym z trzech filarów unijnej polityki gospodarczej. Komisja Europejska wspiera finansowanie inwestycji w Europie za pośrednictwem licznych programów i instrumentów finansowych. Plan inwestycyjny dla Europy ma pobudzić rozwój w tych sektorach gospodarki, które tworzą nowe miejsca pracy i generują wzrost gospodarczy. We wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie okresu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).