Skip to main content

Financování investic

Investice jsou jedním ze tří pilířů priorit hospodářské politiky EU. Dalšími pilíři jsou fiskální odpovědnost a strukturální reformy. Evropská komise podporuje financování investičních aktivit v Evropě prostřednictvím široké škály finančních programů a nástrojů. Cílem investičního plánu pro Evropu je stimulovat ta odvětví ekonomiky, která vytvářejí pracovní místa a zvyšují hospodářský růst. Komise v září 2016 navrhla prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).