Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Финансиране на инвестиции

Инвестициите са един от трите основни приоритета на икономическата политика на ЕС наред с фискалната отговорност и структурните реформи. Европейската комисия насърчава финансирането на инвестиции в Европа чрез широк набор от финансови програми и инструменти. Планът за инвестиции за Европа има за цел да се стимулират икономическите сектори, които създават работни места и допринасят за повишаване на растежа. През септември 2016 г. Комисията предложи да се удължи срокът на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).