Skip to main content

Euroområdet

I dag bor cirka 347 miljoner invånare i 20 länder i euroområdet. De kommer att bli fler då nya länder ansluter sig till euroområdet och den gemensamma valutans fördelar sprids på än bredare front i EU.