Skip to main content

An limistéar euro

Sa lá atá inniu ann, tá cónaí ar thart ar 347 milliún saoránach i 20 tír i limistéar an euro. Tiocfaidh méadú ar an líon sin de réir mar a leanfaidh méaduithe amach anseo ar an limistéar de bheith ag cur tairbhí an airgeadra aonair ar fáil ar bhonn níos forleithne san Aontas Eorpach.