Skip to main content

Koordinace hospodářské a fiskální politiky

Země Evropské unie a zejména ty, které platí eurem, koordinují během celého roku své hospodářské a fiskální politiky, aby odpovídaly společným cílům a povinnostem.