Skip to main content

Eiropas Fiskālā padome (EFP)

Eiropas Fiskālā padome (EFP) ir neatkarīga Eiropas Komisijas konsultatīvā struktūra.

Pilnvaras

Šī padome tika izveidota pēc tam, kad tika publicēts piecu priekšsēdētāju ziņojums “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, ar mērķi stiprināt pašreizējo ekonomikas pārvaldības satvaru.

EFP galvenie pienākumi ir šādi:

  • novērtēt Savienības fiskālā satvara īstenošanu un fiskālo vadlīniju atbilstību eirozonas līmenī un nacionālā līmenī;
  • formulēt ieteikumus par Savienības fiskālā satvara attīstību nākotnē,
  • balstoties uz ekonomikas novērtējumu, izvērtēt visai eirozonai piemērotāko turpmāko fiskālo virzību, kā arī piemērotākās nacionālās fiskālās virzības, ievērojot Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus;
  • sadarboties ar valstu neatkarīgajām fiskālo jautājumu padomēm;
  • sniegt ad-hoc ieteikumus Komisijas priekšsēdētājam.

Sastāvs

2019. gada aprīlī Eiropas Komisija nolēma atjaunot Eiropas Fiskālās padomes pilnvaras uz otro trīs gadu periodu, kas sākās 2019. gada 20. oktobrī.

2020. gada 9. septembrī Eiropas Komisija uz triju gadu amata pilnvaru termiņu iecēla Ksavjeru DEBRUNA (Xavier DEBRUN) kungu par jaunu Eiropas Fiskālās padomes locekli.

Nilss TĪGESENS (Niels THYGESEN)

Priekšsēdētājs
THYGESEN Niels

Kopenhāgenas Universitātes starptautiskās ekonomikas goda profesors un valdību un starptautisko iestāžu bijušais padomnieks, Dānija.

12 JŪNIJS 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Lejupielādēt

Rūls BĒTSMA (Roel BEETSMA)

Loceklis
Professor Roel Beetsma

Amsterdamas Universitātes profesors un Ekonomikas un uzņēmējdarbības fakultātes dekāns, Nīderlande.

25 OKTOBRIS 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Lejupielādēt

Massimo BORDINJONS (Massimo BORDIGNON)

Loceklis
BORDIGNON Massimo

Milānas Katoļu universitātes Ekonomikas un finanšu fakultātes profesors un bijušais direktors, Itālija.

25 OKTOBRIS 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Lejupielādēt

Ksavjers DEBRUNS (DEBRUN Xavier)

Loceklis
DEBRUN Xavier

Padomnieks Beļģijas Valsts bankas Pētniecības departamentā.                                          

25 OKTOBRIS 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Lejupielādēt

Mateušs ŠČUREKS (Mateusz SZCZUREK)

Loceklis
Szczurek Mateusz

Bijušais finanšu ministrs, pašlaik Varšavas Universitātes pasniedzējs un ERAB asociētais direktors, Polija.  

25 OKTOBRIS 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Lejupielādēt

Sekretariāts

Mārtins Lārčs (Martin LARCH)

Padomes sekretariāta vadītājs
LARCH Martin

Vada Eiropas Fiskālās padomes (EFP) sekretariātu.

Sekretariātu veido sekretariāta vadītājs un atbalsta personāls. Tas ir atbildīgs par šādām darbībām:

  1. sagatavot padomes sēdes, lai tai palīdzētu tās lēmumu pieņemšanas procesā;
  2. sniegt kvalitatīvu analītisku, statistisku, administratīvu un loģistikas atbalstu padomei, ievērojot vadītāja norādījumus;
  3. nodrošināt sadarbību ar valstu fiskālajām padomēm.

Ziņojumi un publikācijas

Pētniecība

Compliance tracker jeb atbilstības uzraudzība

Pēdējo gadu laikā Eiropas Fiskālās padomes sekretariāts ir apkopojis informāciju par ES dalībvalstu budžeta politiku saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) noteikumiem. Rezultāti ir apkopoti un izklāstīti ērti lietojamā rīkā “COMPLIANCE TRACKER”. Rīka pamatā ir datubāze, kas novērtē atbilstību SIP noteikumiem skaitliski, nevis no juridiskās atbilstības viedokļa. Abstrahējoties no juridiskas interpretācijas un rīcības brīvības, ko pieļauj likuma burts vai gars, tā novērtē, vai tīri kvantitatīvā izteiksmē attiecīgie fiskālie koprādītāji – budžeta bilance, valsts parāda attiecība pret IKP vai valdības izdevumi – ir attīstījušies saskaņā ar galveno rīcības virzienu, ko paredz noteikumi.

Dokumenti

13 NOVEMBRIS 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Lejupielādēt

Piecu priekšsēdētāju ziņojums

Komisijas 2015. gada 21. oktobra Lēmums (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

Komisijas 2016. gada 12. februāra Lēmums (ES) 2016/221, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

Grozīts Eiropas Fiskālās padomes reglaments

Eiropas Fiskālā padome: jautājumi un atbildes

Pasākumi

EFP pasākumi

PASĀKUMS | 2022. gada 11. jūlijs

Event 11 July EFB

11. jūlijā EFP priekšsēdētājs Eirogrupas sanāksmē apsprieda jaunāko novērtējuma ziņojumu ar eirozonas finanšu ministriem.

PASĀKUMS | 2022. gada 22. jūnijs

22. jūnijā Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs komisāru kolēģijai Briselē iesniedza jaunāko novērtējuma ziņojumu par atbilstošu fiskālo nostāju eirozonā.

Niels at College

PASĀKUMS | 2022. gada 20. jūnijs

20. jūnijā Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs uzstājās ar runu konferencē “Portugāles Fiskālās padomes desmit gadi”. Portugāles Fiskālā padome atzīmēja 10. gadadienu kopš valdes izveides.

Niels Lisbon

(Foto: Rafael G. Antunes/Portugāles Fiskālā padome)

PASĀKUMS | 2022. gada 20. jūnijs

Eiropas Fiskālās padomes tikšanās ar SVF pārstāvjiem darbinieku apmeklējuma ietvaros 2022. gadā.

IMF visit

PASĀKUMS | 2022. gada 19. maijs

EFB 19 May event

EFP locekļi 19. maijā tikās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku V. Dombrovski, lai pārrunātu fiskālās politikas ievirzes.

PASĀKUMS | 2022. gada 12. maijs

EFP priekšsēdētājs un valdes locekļi 12. maijā tikās ar komisāru P. Džentiloni, lai pārrunātu dažādus fiskālās politikas jautājumus.

Publiskās finanses un klimata pārmaiņas laikā pēc Covid pandēmijas |  Ceturtā Eiropas Fiskālās padomes konference |  2022. gada 25. februāris

EFB 25 February event

Eiropas Fiskālās padomes ikgadējās konferences “Publiskās finanses un klimata pārmaiņas laikā pēc Covid pandēmijas” ierakstu varat noskatīties šeit. Konferences programma aplūkojama šeit.

Runas, dokumenti un prezentācijas pieejamas šeit.

PASĀKUMS | 2022. gada 25. janvāris

25 January 2022 EFB event

EFP locekļi 2022. gada 25. janvārī tikās ar komisāru Paolo Džentiloni, lai pārrunātu ekonomikas pārvaldības pārskatu.

PASĀKUMS | 2022. gada 11. janvāris

meeting EVP Dombrovskis

EFP priekšsēdētājs Nilss Tīgesens un valdes locekļi 11. janvārī tikās ar Komisijas priekšsēdētājas vietnieku V. Dombrovski, lai apspriestu EFP 2022. gada darba programmu un pārrunātu ES ekonomikas pārvaldības pārskatu.

PASĀKUMS | 2021. gada 18. novembris

EFB event Nov 18

EFP priekšsēdētājs Nilss Tīgesens iepazīstināja Eiropas Parlamenta ECON komiteju ar 2021. gada ziņojumu. 

PASĀKUMS | 2021. gada 10. novembris

Event fifth report presentation

10. novembrī Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs komisāru kolēģiju Briselē iepazīstināja ar jaunāko gada pārskatu.

PASĀKUMS | 2021. gada 25. oktobris

EFB 25 october event

Darbinieku apmeklējuma ietvaros starp Eiropas Fiskālo padomi un SVF notika viedokļu apmaiņa par ES fiskālo politiku.

PASĀKUMS | 2021. gada 19. maijs

EFB meeting 19 May 2021

Eiropas Fiskālās padomes tikšanās ar SVF pārstāvjiem darbinieku apmeklējuma ietvaros 2021. gadā. Viedokļu apmaiņā galvenā uzmanība tika pievērsta publiskajām finansēm un perspektīvām.

PASĀKUMS | 2021. gada 23. aprīlis

EFB 23 April event

CSEP-SVF augsta līmeņa apaļā galda sanāksmē Nilss Tīgesens (Niels Thygesen) atskatījās uz ES fiskālās sistēmas vēsturi un sniegumu: Apaļā galda sanāksme | Ilgtspējīga finansējuma nodrošināšana un vidēja termiņa fiskālās sistēmas: starptautiskā pieredze un saistība ar Indiju – CSEP

PASĀKUMS | 2021. gada 21. aprīlis

EFB 21 April Event

Augsta līmeņa ESM Seminārā par parāda atmaksājamību Eiropas Fiskālās padomes loceklis, Ksavjers DEBRUNS (Xavier Debrun) brīdināja nenovērst uzmanību no parāda attīstības arī zemu procentu likmju apstākļos.

PASĀKUMI | 2021. gada 11. marts

eunifi 4

EFP priekšsēdētājs apsprieda Stabilitātes un izaugsmes pakta turpmāko attīstību, ņemot vērā neseno pieredzi EUNIFI tīkla sanāksmē.

oecd 18

EFP apmainījās viedokļiem ar ESAO par ES ekonomikas pārvaldības sistēmu.

PASĀKUMS | 2021. gada 26. februāris

EFB 26 February event

Eiropas Fiskālās padomes konference par tematu "High Debt, Low Rates and Tail Events: Rules-Based Fiscal Frameworks under Stress”. Pilnīga programma šeit.

JAUNS – Runas, dokumenti un prezentācijas.

PASĀKUMS | 2021. gada 28. janvāris

EFB event 21Jan

EFP priekšsēdētājs piedalījās augsta līmeņa apaļā galda diskusijā, kas tika aizvadīta šogad organizētā ECFIN tīmekļseminārā par fiskālo politiku; šajā tīmekļseminārā piedalījās gandrīz 400 dalībnieku.

PASĀKUMS | 2020. gada 1. jūlijs

EFB event 1 July

EFP priekšsēdētājs Briselē iepazīstināja ar jaunāko ziņojumu par fiskālo politiku eirozonā. Viņš tikās ar Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu un komisāru kolēģiju, lai apspriestu jaunās analīzes galvenos secinājumus.

PASĀKUMS | 2020. gada 2. marts

EFP priekšsēdētājs ECB piedalījās augsta līmeņa pārstāvju diskusijā par nodokļu politikas pašreizējām problēmām

EFP priekšsēdētājs ECB piedalījās augsta līmeņa pārstāvju diskusijā par nodokļu politikas pašreizējām problēmām. Šajā pasākumā pulcējās Eiropas Centrālo banku sistēmas publisko finanšu un neatkarīgu finanšu iestāžu speciālisti.

PASĀKUMS | 2020. gada 28. februāris

EFB Conference 28 February 2020

Eiropas Fiskālās padomes konference par tēmu “Eiropas fiskālās sistēmas pārskatīšana”, kas organizēta kopīgi ar Ekonomikas politikas pētījumu centru (CEPR) un Amsterdamas Eiropas pētījumu centru (ACES). Konferences pilna programma.

Pieredze ar pašreizējo Eiropas fiskālo sistēmu labākajā gadījumā ir jaukta, kā to parāda Eiropas Fiskālā padome savā nesenajā novērtējuma ziņojumā par ES fiskālajiem noteikumiem un nopietnā diskusija, kas šobrīd tiek risināta par to, kā vislabāk varētu pārskatīt šo sistēmu. Šī konference pārskata ES fiskālos noteikumus. Tā arī plašāk apskata ES noteikumus, izskatot jautājumu par centrālu fiskālo kapacitāti un inovatīviem pasākumiem, kuru pamatā ir pašreizējās fiskālās sistēmas pilnīga pārskatīšana.

JAUNS – Sanāksmju protokoli, dokumenti un prezentācijas pieejamas šeit.

PASĀKUMS | 2020. gada 28. janvāris

EFB ECFIN

Līdz ar augsta līmeņa pārstāvjiem no SVF, ESAO un ECB Eiropas Fiskālā padome piedalījās debatēs "Fiskālie noteikumi Eiropā: izstrāde un izpilde", ko Briselē organizēja Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts. 

PASĀKUMS | 2020. gada 15. janvāris

EFB icon

Viena Eiropas Fiskālās padomes locekļa amata vieta ir vakanta. Uzaicinājums izteikt ieinteresētību tika publicēts Oficiālajā Vēstnesī: 2020/C 13/08

PASĀKUMS | 2020. gada 17. janvāris

EFB EVENT 17012020

Eiropas Fiskālās padomes sekretariāta vadītājs Mārtins Lārčs tikās ar valstu parlamentu pārstāvjiem pasākumā, ko Briselē rīkoja Eiropas Parlaments.

PASĀKUMS | 2019. gada 11. decembris

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© Eiropas Savienība 2019 – EP/fotogrāfs

Nilss Tīgesens pievienojās ekspertu grupai, kas tika uzaicināta piedalīties Eiropas Parlamenta ECON komitejas rīkotā darbseminārā, kurā tika apspriesti veidi, kā vienkāršot Stabilitātes un izaugsmes paktu: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

PASĀKUMS | 2019. gada 18. novembris

EFB 18 November event

Mateušs Ščureks un Mārtins Lārčs ierodas Prāgā, lai tiktos ar jaunāko neatkarīgo nacionālo fiskālo iestādi ES, Čehijas fiskālo padomi. Sanāksme, kas tika organizēta ar ES pārstāvniecības atbalstu, pavēra iespēju auglīgai viedokļu un pieredzes apmaiņai.

PASĀKUMS | 2019. gada 15. novembris

15 November 2019 EFB Event

2019. gada 15. novembrī Eiropas Fiskālās padomes loceklis profesors Rūls Bētsma tika uzaicināts ikgadējā pētniecības konferencē, ko organizēja Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, apspriest Olivjē Blanšāra dokumentu attiecībā uz fiskālo politiku zemu procentu likmju kontekstā.  

PASĀKUMS | 2019. gada 24. septembris

Event 24 09 2019

24. septembrī, Briselē, Eiropas Fiskālās padomes (EFP) priekšsēdētājs Nilss Tīgesens iepazīstināja Eiropas Parlamentu ar EFP novērtējumu par eirozonas fiskālās politikas vispārējo ievirzi 2020. gadā.

PASĀKUMS | 2019. gada 14. septembris

EFB 14092019 event

2019. gada 14. septembrī, Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs Nilss Tīgesens piedalījās neformālā ECOFIN sanāksmē Helsinkos, kurā viņš prezentēja Padomes jaunāko ziņojumu par ES fiskālo noteikumu efektivitāti.

PASĀKUMS | 2019. gada 8. jūlijs

EFB event 09 July 2019

8. jūlijā, Eiropas Fiskālās padomes (EFP) priekšsēdētājs Nilss Tīgesens piedalījās eirozonas finanšu ministru sanāksmē Briselē. Viņš prezentēja un pārrunāja EFP novērtējumu par eirozonas fiskālās politikas vispārējo ievirzi 2020. gadā. Pirms sanāksmes Nilss Tīgesens apmainījās viedokļiem ar Eurogrupas priekšsēdētāju Māriu Sentēnu (Mario Centeno).

EFP PASĀKUMS | 2019. gada 25. jūnijs

250620119 efb event

2019. gada 25. jūnijā Eiropas Fiskālā padome publicēja savu novērtējumu par eirozonas fiskālās politikas vispārējo ievirzi 2020. gadā. Padome tajā secina, ka ekonomikā, kurai būtu jāfunkcionē savam potenciālam tuvā līmenī, neitrāla fiskālā virzība ir piemērota visai eirozonai kopumā 2020. gadā.

EFP PASĀKUMS | 2019. gada 28. februāris

First Workshop by the European Fiscal Board

2019. gada 28. februārī Briselē notika pirmais Eiropas Fiskālās padomes darbseminārs. Mērķis bija apmainīties ar labu praksi, lai ilgtspējīgi nostiprinātu neatkarīgo budžeta iestāžu efektivitāti.

Ārēji pasākumi

PASĀKUMS | 2019. gada 4.-5. februāris

Meeting MS Lisbon OECDNetwork
copyright OECD

2019. gada 4. un 5. februārī Mateušs Ščureks, Eiropas Fiskālās padomes (EFP) loceklis, piedalījās ESAO dibinātā parlamentāro, par budžetu atbildīgo personu un neatkarīgo nodokļu iestāžu tīkla (PBO-IFI) 11. ikgadējā sanāksmē. Šī sanāksme, kas tika rīkota Lisabonā, bija lieliska iespēja iepazīstināt starptautisku auditoriju ar EFP darbu un dalīties paraugpraksē ar citām neatkarīgām nodokļu iestādēm.

PASĀKUMS | 2018. gada 28. novembris

EFB 28 November 2018 event

28. novembrī Nilss Tīgesens, Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs, prezentēja EFP 2018. gada ziņojumu Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) sanāksmē Luksemburgā.

PASĀKUMS | 2018. gada 22. novembris

efb-bruegel.png

22. novembrī Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs Nilss Tīgesens prezentēja EFP 2018. gada ziņojumu ekonomikas domnīcā BRUEGEL, kura atrodas Briselē. Pasākuma videoieraksts ir pieejams BRUEGELtīmekļvietnē.

PASĀKUMS | 2018. gada 22. novembris

eff-ep.jpg

22. novembrī, Eloīze Orso (Eloïse Orseau), EFP sekretariāta locekle, prezentēja 2018. gada ziņojumu Eiropas Parlamentā, sanāksmē ar valstu parlamentu administrācijas pārstāvjiem. Semināra mērķis bija labāka izpratne par Eiropas pusgada procesa galvenajiem etapiem un instrumentiem un stiprāka sadarbība starp ES valstu parlamentu administrācijām, daloties zināšanās un apmainoties ar labāko praksi.

PASĀKUMS | 2018. gada 3.-4. jūlijs

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

2018. gada 3. un 4. jūlijā Eiropas Fiskālās padomes (EFP) loceklis Mateušs Šcureks piedalījās ESAO dibinātajā parlamentāro, par budžetu atbildīgo personu un neatkarīgo nodokļu iestāžu tīkla (PBO-IFI) 10. ikgadējā sanāksmē. Šī sanāksme, kas tika rīkota Seulā, bija lieliska iespēja iepazīstināt starptautisku auditoriju ar EFP darbu un dalīties paraugpraksē ar citām neatkarīgām nodokļu iestādēm.

PASĀKUMS | 2018. gada 2. jūlijs

EFB event 2 July 2018

2. jūlijā, Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs Nilss Tīgesens prezentēja jaunāko ziņojumu, kuru sagatavojusi ekonomikas domnīca BRUEGEL Briselē.

PASĀKUMS | 2018. gada 18. jūnijs

EFB event 18 June 2018

18. jūnijā Eiropas Fiskālā padome (EFP) iepazīstināja medijus ar savu jaunāko ziņojumu. Šis ziņojums novērtē eirozonas makroekonomisko situāciju un perspektīvas, kā arī piedāvā neatkarīgus padomus par fiskālās politikas vispārējo ievirzi eirozonā. Tajā ir arī aplūkoti veidi, kā uzlabot Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības fiskālās sistēmas arhitektūru.

PASĀKUMS | 2018. gada 10. maijs

Roel Beetsma

2018. gada 10. maijā Eiropas Fiskālā padome piedalījās noslēguma konferencē par zinātniski pētniecisko projektu ADEMU Eiropas Universitātes institūtā Florencē. Šī zinātniski pētnieciskā projekta mērķis bija pārskatīt kopējo ES un īpaši eirozonas fiskālo un monetāro satvaru. Eiropas Fiskālās padomes loceklis un Amsterdamas Universitātes ekonomikas profesors Rūls BĒTSMA bija aicināts izteikties apaļā galda diskusijā “A New Fiscal and Monetary Framework for the EMU? The EU Presidents’ roadmap in 2018” (Jauns fiskālais un monetārais satvars ekonomiskajai un monetārajai savienībai? ES priekšsēdētāju ceļvedis 2018. gadam).

PASĀKUMS | 2018. gada 12. aprīlis

EFB event 12 April

2018. gada 12. aprīlī Lisabonā Eiropas Fiskālās padomes priekšsēdētājs Nilss TĪGESENS tikās ar Eurogrupas priekšsēdētāju Portugāles finanšu ministru Māriu Sentēnu (Mário Centeno). Tajā pašā dienā viņš arī aprunājās ar Portugāles neatkarīgās fiskālās padomes locekļiem.

PASĀKUMS | 2018. gada 22. marts

EFB event 22 March 2018

2018. gada 22. martā Eiropas Fiskālā padome piedalījās “Banca d’Italia” 20. reizi pēc kārtas rīkotajā seminārā par publiskajām finansēm “Fiscal challenges for the Euro area: institutional and policy fixes” (Eiro zonas fiskālās problēmas: institucionāli un politikas uzlabojumi). Padomes loceklis Rūls BĒTSMA (Roel BEETSMA) bija uzaicināts piedalīties apaļā galda diskusijā par pašreizējās ES fiskālās sistēmas pārskatīšanu. Diskusiju ievadīja EFP 2017. gada pārskata ziņojuma prezentācija.

Kontaktinformācija