Skip to main content
Logotip Europske komisije

Europski fiskalni odbor (EFB)

Europski fiskalni odbor (EFB) je neovisno savjetodavno tijelo Europske komisije.

Mandat

Odbor je osnovan na temelju izvješća petorice predsjednika „Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije” radi jačanja postojećeg okvira ekonomskog upravljanja.

Glavne su zadaće Europskog fiskalnog odbora:

  • ocijeniti provedbu fiskalnog okvira Unije i primjerenost sadašnjeg fiskalnog smjera na razini europodručja i nacionalnoj razini
  • iznositi prijedloge za budući razvoj fiskalnog okvira Unije
  • na temelju ekonomske analize procijeniti smjer buduće fiskalne politike koja bi bila primjerena za europodručje u cijelosti te smjer fiskalnih politika koje bi bile primjerene na nacionalnoj razini, poštujući pravila Pakta o stabilnosti i rastu
  • surađivati s nacionalnim neovisnim fiskalnim vijećima
  • pružati ad hoc savjete predsjedniku Komisije.

Sastav

U travnju 2019. Europska komisija odlučila je obnoviti mandat Europskog fiskalnog odbora na drugo trogodišnje razdoblje s učinkom od 20. listopada 2019.

Europska komisija imenovala je 9. rujna 2020. g. Xaviera DEBRUNA novim članom Europskog fiskalnog odbora na trogodišnji mandat.

THYGESEN, Niels

Predsjednik
THYGESEN Niels

Profesor emeritus međunarodne ekonomije na Sveučilištu u Kopenhagenu i bivši savjetnik vlade i međunarodnih institucija, Danska

12 LIPANJ 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Preuzimanje

BEETSMA, Roel

Član
Professor Roel Beetsma

Profesor na Sveučilištu u Amsterdamu i dekan Fakulteta ekonomije i poduzetništva, Nizozemska

25 LISTOPAD 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Preuzimanje

BORDIGNON, Massimo

Član
BORDIGNON Massimo

Profesor i bivši direktor Odjela za ekonomiju i financije na Katoličkom sveučilištu u Milanu, Italija

25 LISTOPAD 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Preuzimanje

DEBRUN Xavier

Član
DEBRUN Xavier

Savjetnik u Odjelu za istraživanja u Belgijskoj narodnoj banci.                                          

25 LISTOPAD 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Preuzimanje

SZCZUREK, Mateusz

Član
Szczurek Mateusz

Bivši ministar financija, profesor na Sveučilištu u Varšavi i pomoćni direktor Europske banke za obnovu i razvoj (EBOR), Poljska  

25 LISTOPAD 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Preuzimanje

Tajništvo

LARCH, Martin

Voditelj tajništva
LARCH Martin

Upravlja tajništvom Europskog fiskalnog odbora (EFB).

Tajništvo se sastoji od voditelja tajništva i pomoćnog osoblja. Ono je odgovorno za sljedeće aktivnosti:

  1. pomaže Odboru u postupku donošenja odluka pripremanjem sastanaka Odbora
  2. pruža kvalitetnu analitičku, statističku, administrativnu i logističku podršku Odboru pod vodstvom njegova predsjednika
  3. osigurava suradnju s nacionalnim fiskalnim vijećima.

Izvješća i publikacije

Istraživanje

Alat za praćenje usklađenosti

Proteklih nekoliko godina tajništvo Europskog fiskalnog odbora prikuplja informacije o proračunskim politikama u državama članicama EU-a u pogledu pravila Pakta o stabilnosti i rastu. Rezultati su sažeti i predstavljeni u alatu koji je jednostavan za korištenje, COMPLIANCE TRACKER (alat za praćenje usklađenosti). Alatom se provodi kvantitativna analiza, a ne ocjenjuje se pravna usklađenost s pravilima Pakta o stabilnosti i rastu, tj. apstrahiraju se pravna tumačenja ili margine diskrecije dopuštene slovom ili duhom zakona te se procjenjuje jesu li relevantni fiskalni agregati – proračunski saldo, udio duga u BDP-u ili državni rashodi – u kvantitativnom smislu evoluirali u skladu s glavnim smjerom djelovanja koji proizlazi iz pravila.

Dokumenti

13 STUDENI 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Preuzimanje

Izvješće petorice predsjednika

Odluka Komisije (EU) 2015/1937 od 21. listopada 2015. o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

Odluka Komisije (EU) 2016/221 od 12. veljače 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1937 o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

Izmijenjeni Poslovnik Europskog fiskalnog odbora

Europski fiskalni odbor: Pitanja i odgovori

Događanja

Događanja EFB-a

DOGAĐANJE | 11. srpnja 2022.

Event 11 July EFB

Na sastanku Euroskupine 11. srpnja predsjednik EFB-a raspravljao je s ministrima financija europodručja o najnovijem izvješću o procjeni.

DOGAĐANJE | 22. lipnja 2022.

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora predstavio je 22. lipnja kolegiju povjerenika u Bruxellesu najnovije izvješće o procjeni primjerenog smjera fiskalne politike za europodručje.

Niels at College

DOGAĐANJE | 20. lipnja 2022.

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora održao je 20. lipnja uvodni govor na konferenciji „Deset godina portugalskog vijeća za javne financije”. Portugalsko vijeće za javne financije proslavilo je desetu obljetnicu imenovanja višeg odbora.

Niels Lisbon

(Slika Rafaela G. Antunesa / portugalsko vijeće za javne financije)

DOGAĐANJE | 20. lipnja 2022.

Europski fiskalni odbor sastao se s MMF-om u okviru njegova posjeta osoblja europodručju 2022.

IMF visit

DOGAĐANJE | 19. svibnja 2022.

EFB 19 May event

Članovi EFB-a sastali su se 19. svibnja s izvršnim potpredsjednikom Dombrovskisom kako bi razmijenili mišljenja o smjeru fiskalne politike.

DOGAĐANJE | 12. svibnja 2022.

Predsjednik i članovi EFB-a sastali su se 12. svibnja s povjerenikom Gentilonijem kako bi razmijenili mišljenja o širokom rasponu pitanja fiskalne politike.

Javne financije i klimatske promjene u postpandemijsko doba |  Četvrta godišnja konferencija Europskog fiskalnog odbora |  25. veljače 2022.

EFB 25 February event

Snimka godišnje konferencije Europskog fiskalnog odbora na temu „Javne financije i klimatske promjene u postpandemijsko doba” dostupna je ovdje. Konačni program dostupan je ovdje.

Videozapisi, dokumenti i prezentacije dostupni su ovdje.

DOGAĐANJE | 25. siječnja 2022.

25 January 2022 EFB event

Članovi EFB-a sastali su se 25. siječnja 2022. s povjerenikom Paolom Gentilonijem kako bi razmijenili mišljenja o preispitivanju gospodarskog upravljanja.

DOGAĐANJE | 11. siječnja 2022.

meeting EVP Dombrovskis

Predsjednik Niels Thygesen i članovi EFB-a sastali su se 11. siječnja s izvršnim potpredsjednikom Dombrovskisom kako bi raspravljali o programu rada EFB-a za 2022. i razmijenili mišljenja o preispitivanju gospodarskog upravljanja EU-a.

DOGAĐANJE | 18. studenoga 2021.

EFB event Nov 18

Niels Thygesen, predsjednik EFB-a, predstavio je izvješće iz 2021. Odboru Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON). 

DOGAĐANJE | 10. studenoga 2021.

Event fifth report presentation

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora predstavio je 10. studenoga zadnje godišnje izvješće Odbora Kolegiju povjerenika u Bruxellesu.

DOGAĐANJE | 25. listopada 2021.

EFB 25 october event

Europski fiskalni odbor razmijenio je s MMF-om mišljenja o fiskalnoj politici EU-a u okviru njegova posjeta osoblja europodručju.

DOGAĐANJE | 19. svibnja 2021.

EFB meeting 19 May 2021

Europski fiskalni odbor sastao se s MMF-om u okviru njegova posjeta osoblja europodručju 2021. U razmjeni mišljenja naglasak je bio na fiskalnim kretanjima i izgledima za budućnost.

DOGAĐANJE | 23. travnja 2021.

EFB 23 April event

Na okruglom stolu na visokoj razini u organizaciji CSEP-a i MMF-a Niels Thygesen promišlja o povijesti i uspješnosti fiskalnog okvira EU-a: Okrugli stol | Osiguravanje održivih financija i srednjoročnih fiskalnih okvira: Međunarodno iskustvo i relevantnost za Indiju – CSEP

DOGAĐANJE | 21. travnja 2021.

EFB 21 April Event

Xavier Debrun, član Europskog fiskalnog odbora, na seminaru ESM-a na visokoj razini o održivosti duga upozorava na opasnost od ignoriranja kretanja duga u razdobljima niskih kamatnih stopa.

DOGAĐANJA  | 11. ožujka 2021.

eunifi 4

Na sastanku mreže EUNIFI predsjednik Europskog fiskalnog odbora raspravljao je o budućem razvoju Pakta o stabilnosti i rastu s obzirom na nedavna iskustva.

oecd 18

Europski fiskalni odbor razmijenio je mišljenja s OECD-om o okviru gospodarskog upravljanja EU-a.

DOGAĐANJE | 26. veljače 2021.

EFB 26 February event

Konferencija Europskog fiskalnog odbora „Velik dug, niske stope i ekstremni događaji – Fiskalni okviri u stresnim situacijama koji su utemeljeni na pravilima”). Potpuni program dostupan je ovdje.

NOVO – Cijeli govori, dokumenti i prezentacije dostupni su ovdje.

DOGAĐANJE | 28. siječnja 2021.

EFB event 21Jan

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora dao je svoj doprinos na važnoj panel-diskusiji u okviru ovogodišnjeg internetskog seminara ECFIN-a o fiskalnoj politici, na kojem je sudjelovalo gotovo 400 sudionika.

DOGAĐANJE | 1. srpnja 2020.

EFB event 1 July

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora predstavio je u Bruxellesu najnovije izvješće o fiskalnoj politici u europodručju. Sastao se s predsjednicom von der Leyen i Kolegijem povjerenika kako bi raspravili o ključnim porukama nove analize.

DOGAĐANJE | 2. ožujka 2020.

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora sudjelovao je na ESB-ovu okruglom stolu na visokoj razini o trenutačnim izazovima u području fiskalne politike. Tom su se prilikom okupili stručnjaci za javne financije Europskog sustava središnjih banaka i neovisnih fiskalnih institucija.

DOGAĐANJE | 28. veljače 2020.

EFB Conference 28 February 2020

Konferencija Europskog fiskalnog odbora „Preispitivanje europskoga fiskalnog okvira” u suorganizaciji s Centrom za istraživanje gospodarskih politika (CEPR) i Amsterdamskim centrom za europske studije (ACES). Potpuni program dostupan je ovdje.

Iskustva s trenutačnim europskim fiskalnim okvirom u najbolju su ruku različita, što se moglo vidjeti u nedavnom izvješću Europskog fiskalnog odbora o evaluaciji fiskalnih pravila EU-a. Upravo se vodi velika rasprava o tome kako bi se fiskalna pravila EU-a mogla najbolje revidirati pa će se razmotriti i na ovoj konferenciji. Osim toga, na konferenciji se rješenjima EU-a pristupa iz šire perspektive proučavanjem relevantnosti središnjeg fiskalnog kapaciteta i inovativnih mjera utemeljenih na korjenitoj reviziji sadašnjeg fiskalnog okvira.

NOVO – Cijeli videozapisi, dokumenti i prezentacije dostupni su ovdje.

DOGAĐANJE | 28. siječnja 2020.

EFB ECFIN

Europski fiskalni odbor je uz visoke predstavnike MMF-a, OECD-a i Europske središnje banke doprinio raspravi na temu „Fiskalna pravila u Europi – razrada i provedba” u organizaciji Glavne uprave Europske komisije za gospodarske i financijske poslove u Bruxellesu. 

DOGAĐANJE | 15. siječnja 2020.

EFB icon

Jedno mjesto člana Europskog fiskalnog odbora je slobodno. Poziv na iskaz interesa objavljen je u Službenom listu: 2020/C 13/08

DOGAĐANJE | 17. siječnja 2020.

EFB EVENT 17012020

Voditelj tajništva Europskog fiskalnog odbora Martin Larch imao je priliku stupiti u kontakt s predstavnicima nacionalnih parlamenata na događanju koje je Europski parlament organizirao u Bruxellesu.

DOGAĐANJE | 11. prosinca 2019.

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© Europska Unija 2019. – EP/fotograf

Prof. Niels Thygesen sudjelovao je u stručnoj skupini koja je pozvana na radionicu odbora ECON Europskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o načinima pojednostavnjenja Pakta o stabilnosti i rastu: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

DOGAĐANJE | 18. studenoga 2019.

EFB 18 November event

Mateusz Szczurek i Martin Larch u Pragu su posjetili najmlađu neovisnu nacionalnu fiskalnu instituciju u EU-u, češko fiskalno vijeće. Sastanak se održao pod pokroviteljskom predstavništva EU-a te je bio idealna prilika za izrazito korisnu razmjenu stajališta i iskustava.

DOGAĐANJE | 15. studenoga 2019.

15 November 2019 EFB Event

Član Europskog fiskalnog odbora prof. Roel Beetsma pozvan je na Godišnju konferenciji o istraživanju, koju je 15. studenoga 2019. organizirala Glavna uprava Europske komisije za gospodarske i financijske poslove, kako bi sudjelovao u raspravi o dokumentu Oliviera Blancharda o fiskalnoj politici u kontekstu niskih kamatnih stopa.  

DOGAĐANJE | 24. rujna 2019.

Event 24 09 2019

U utorak, 24. rujna, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je u Europskom parlamentu u Bruxellesu EFB-ovu ocjenu općeg smjera fiskalne politike u europodručju za 2020.

DOGAĐANJE | 14. rujna 2019.

EFB 14092019 event

U subotu, 14. rujna 2019., predsjednik Europskog fiskalnog odbora Niels Thygesen sudjelovao je na neslužbenom Vijeću ECOFIN u Helsinkiju kako bi predstavio nedavno izvješće Odbora o učinkovitosti fiskalnih pravila EU-a.

DOGAĐANJE | 8. srpnja 2019.

EFB event 09 July 2019

U ponedjeljak, 8. srpnja, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen sudjelovao je na sastanku ministara financija europodručja u Bruxellesu. Predstavio je EFB-ovu ocjenu općeg smjera fiskalne politike u europodručju za 2020. i sudjelovao u raspravi. Prije samog sastanka prof. Thygesen razgovarao je s predsjednikom Euroskupine Máriom Centenom.

DOGAĐANJE EFB-a | 25. lipnja 2019.

250620119 efb event

U utorak, 25. lipnja 2019., Europski fiskalni odbor objavio je svoju ocjenu općeg smjera fiskalne politike u europodručju za 2020. Odbor zaključuje da je za europodručje u cjelini u 2020. prikladan neutralan smjer fiskalne politike s obzirom na to da se za gospodarstvo očekuje da će djelovati na razini svojeg potencijala.

DOGAĐANJE EFB-a | 28. veljače 2019.

First Workshop by the European Fiscal Board

U četvrtak, 28. veljače 2019., u Bruxellesu je održana prva radionica Europskog fiskalnog odbora radi razmjene najbolje prakse kako bi se dugoročno poboljšala učinkovitost neovisnih fiskalnih institucija.

Vanjska događanja

DOGAĐANJE | 4. i 5. veljače 2019.

Meeting MS Lisbon OECDNetwork
copyright OECD

Član Europskog fiskalnog odbora (EFB) Mateusz Szczurek sudjelovao je 4. i 5. veljače 2019. na 11. godišnjem sastanku OECD-ove Mreže službenika za parlamentarni proračun i neovisnih fiskalnih institucija u Lisabonu. Sastanak je bio odlična prilika za predstavljanje rada EFB-a međunarodnoj publici te za razmjenu najbolje prakse s drugim neovisnim fiskalnim institucijama.

DOGAĐANJE | 28. studenoga 2018.

EFB 28 November 2018 event

U četvrtak, 28. studenoga, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je Godišnje izvješće Odbora za 2018. u međuvladinoj organizaciji Europski stabilizacijski mehanizam (ESM) u Luxembourgu.

DOGAĐANJE | 22. studenoga 2018.

efb-bruegel.png

U četvrtak, 22. studenoga, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je Godišnje izvješće Odbora za 2018. u centru za ekonomska istraživanja Bruegel u Bruxellesu. Videozapis događanja dostupan je na internetskoj stranici centra Bruegel.

DOGAĐANJE | 22. studenoga 2018.

eff-ep.jpg

U četvrtak, 22. studenoga, članica tajništva EFB-a Eloïse Orseau predstavila je Godišnje izvješće za 2018. na sastanku s upravama nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu. Radionica je organizirana kako bi se poboljšala suradnja te kako bi se razmjenom znanja i najbolje prakse uprave nacionalnih parlamenata EU-a bolje upoznale s glavnim koracima i instrumentima procesa europskog semestra.

DOGAĐANJE | 3. i 4. srpnja 2018.

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

Član Europskog fiskalnog odbora (EFB) Mateusz Szczurek sudjelovao je 3. i 4. srpnja 2018. na 10. godišnjem sastanku OECD-ove Mreže službenika za parlamentarni proračun i neovisnih fiskalnih institucija u Seulu. Sastanak je bio odlična prilika za predstavljanje rada EFB-a međunarodnoj publici te za razmjenu najbolje prakse s drugim neovisnim fiskalnim institucijama.

DOGAĐANJE | 2. srpnja 2018.

EFB event 2 July 2018

U ponedjeljak, 2. srpnja, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je najnovije izvješće Odbora u centru za ekonomska istraživanja Bruegel u Bruxellesu.

DOGAĐANJE | 18. lipnja 2018.

EFB event 18 June 2018

Europski fiskalni odbor predstavio je u ponedjeljak, 18. lipnja, svoje najnovije izvješće medijima. U izvješću se procjenjuju makroekonomsko stanje i izgledi u europodručju te se nudi neovisni savjet o općem smjeru fiskalne politike u području jedinstvene valute. Ono uključuje i raspravu o tome kako poboljšati fiskalnu strukturu ekonomske i monetarne unije.

DOGAĐANJE | 10. svibnja 2018.

Roel Beetsma

Europski fiskalni odbor sudjelovao je 10. svibnja 2018. u završnoj konferenciji istraživačkog projekta ADEMU-a na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Cilj je istraživačkog projekta ADEMU-a preispitati opći fiskalni i monetarni okvir EU-a te, posebno, europodručja. Roel Beetsma, član Europskog fiskalnog odbora i profesor ekonomije na Sveučilištu u Amsterdamu, pozvan je da sudjeluje u stručnom povjerenstvu na temu „Novi fiskalni i monetarni okvir za ekonomsku i monetarnu uniju? Plan predsjednikâ EU-a za 2018.”

DOGAĐANJE | 12. travnja 2018.

EFB event 12 April

12. travnja 2018. predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen sastao se u Lisabonu s predsjednikom Euroskupine, portugalskim ministrom financija Máriom Centenom. Tog dana razgovarao je i s članovima portugalskog neovisnog fiskalnog vijeća.

DOGAĐANJE | 22. ožujka 2018.

EFB event 22 March 2018

Europski fiskalni odbor sudjelovao je 22. ožujka 2018. na 20. radionici o javnim financijama pod nazivom „Fiskalni izazovi za europodručje: institucijska i politička rješenja”, koju je organizirala Banca d’Italia. Član Odbora prof. Roel Beetsma pozvan je u stručno povjerenstvo za preispitivanje trenutačnog fiskalnog okvira EU-a. Prije rasprave u okviru stručnog povjerenstva predstavljeno je Godišnje izvješće Europskog fiskalnog odbora za 2017.

Kontakt