Skip to main content

Účetnictví a daně

Pravidla a postupy týkající se DPH, evropské a vnitrostátní předpisy ohledně spotřebních daní a zdanění právnických osob, účetní pravidla a pravidla podávání finančních a nefinančních zpráv v EU.