Skip to main content

PVN (pievienotās vērtības nodoklis)

Pārbaudiet PVN maksātāja numuru, iepazīstieties ar savas valsts noteikumiem un uzziniet, vai varat pieprasīt PVN atmaksu.

PVN noteikumi un procedūras

Lai pārbaudītu PVN maksātāja numura pareizumu, meklējiet, norādot ES dalībvalsti (vai nu to valsti, kas izsniegusi numuru, vai valsti, kas to pieprasījusi).

Pārbaudīt PVN maksātāja numuru

Kā pārbaudīt PVN maksātāja numuru

Pastāv standartizēti ES līmeņa noteikumi par PVN. Tomēr dažādas ES valstis tos var piemērot atšķirīgi.

PVN noteikumi un likmes

Īpaši noteikumi par PVN ir spēkā tad, ja pērkat vai pārdodat preces vai pakalpojumus no citas ES dalībvalsts.

Noteikumi par PVN pārrobežu situācijās

Iespējams, ka jūsu uzņēmums var saņemt atpakaļ par citā valstī veiktām darbībām samaksāto PVN.

PVN atmaksa saistībā ar uzņēmējdarbību

Iepazīstieties ar ES politiku, pašreizējo un gaidāmo regulējumu un citu vispārīgu informāciju par PVN uzņēmumiem.

PVN uzņēmumiem: ES politikas un regulējuma pārskats