Skip to main content

DPH (daň z přidané hodnoty)

Ověření platnosti DIČ, přehled předpisů ve vaší zemi nebo informace o tom, jak zažádat o vrácení daně.

Pravidla a sazby DPH

Ověřte si platnost DIČ přiděleného v některém ze států EU, vyhledávat lze buď podle státu vydání, nebo státu žadatele.

Ověřte si platnost DIČ

Jak ověřit platnost DIČ

Pravidla v oblasti DPH jsou na úrovni EU standardizována. Ve státech EU se však mohou uplatňovat různými způsoby.

DPH – pravidla a sazby

Zvláštní pravidla týkající se DPH odváděné při nákupu zboží a služeb z jiné země EU nebo při prodeji do jiné země EU.

DPH v přeshraničním kontextu

Je-li vašemu podniku účtována DPH z činnosti v jiné zemi, může existovat možnost jejího vrácení.

Vrácení DPH z podnikatelské činnosti

Informace týkající se politiky, současných i připravovaných právních předpisů EU v oblasti DPH a další obecné údaje o DPH pro podniky.

DPH pro podniky: přehled politik a právních předpisů EU