Skip to main content
Лого на Европейската комисия

ДДС (данък добавена стойност)

Валидирайте номер по ДДС, проверете правилата във вашата страна или как да поискате възстановяване на ДДС.

ДДС — правила и процедури

Проверете дали даден номер по ДДС е валиден, търсете по страна от ЕС — страната, която го е издала, или тази, която го изисква.

Проверка на номер по ДДС

Как да проверите номер по ДДС

На равнище ЕС съществуват стандартни правила за ДДС. Те обаче може да се прилагат по различен начин в страните от ЕС.

Правила и ставки за ДДС

Ако купувате или продавате стоки или услуги от или в друга страна от ЕС, важат специални правила за ДДС.

Трансгранични правила за ДДС

Възможно е възстановяване на средства, ако предприятието ви е обложено с ДДС за дейности в друга страна.

Възстановяване на ДДС за вашите бизнес дейности

Вижте политиката на ЕС, настоящи и предстоящи закони и друга обща информация за ДДС за предприятия.

ДДС за предприятия: преглед на политиките и законите в ЕС