Skip to main content

Solidarjetà

Il-Kapitolu 4 tal-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali: id-dritt tal-ħaddiema għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni, id-dritt ta’ negozjar u azzjoni kollettivi, l-aċċess għas-servizzi ta’ impjieg, it-tkeċċija inġusta, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, l-impjieg tat-tfal, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, is-sigurtà soċjali, il-kura tas-saħħa, is-servizzi ta’ interess ġenerali, il-ħarsien tal-ambjent, il-protezzjoni tal-konsumatur.

Kun af drittijietek

Il-Kapitolu 4 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hu dwar is-solidarjetà. L-Artikoli 27-38 f’dan il-kapitolu jipproteġu d-drittijiet li ġejjin

X’għandek tagħmel jekk ikun hemm ksur tad-drittijiet tiegħek

L-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-UE huma marbuta li jikkonformaw mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali biss meta jimplimentaw il-liġi tal-UE. Id-drittijiet fundamentali huma protetti mill-kostituzzjoni ta’ pajjiżek.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.